top of page

TİTCK ‘NA NOTERDEN GÖNDERİLEN İHTARNAME !


noter

TİTCK ‘NA NOTERDEN GÖNDERİLEN İHTARNAME !

Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,

Bildiğiniz üzere; TİTCK internet sayfasında her hafta yayınlanan fiyat değişiklikleri, yeni eklenen ilaçlar ve listeden çıkartılan ilaçların bilgisine artık verilen kurumsal şifrelerle ulaşılabilmektedir.

Sendika olarak ilaç fiyatlarının kamudan , eczacıdan , yazılım programcılarından, ecza depolarından gizlenmesini zararımızın görülmesini engellemeye yönelik bir tutum olarak görüyoruz. Bu durum aynı zamanda  fiyat kararnamesine de  aykırı bir durumdur. İlaç fiyatları kamuya ,topluma ait olmalı ,hatta eczacıların bireysel olarak bunları görebilmeleri gerekmektedir. Zira ilaç kutularının üzerinde fiyat bulunmadığı için eczanelerimizde kullandığımız eczane paket  programı  firmalarının dahi bu bilgilere ulaşamıyor olması izah edilebilir bir durum değildir.

Hatta bu durum fiyat değişikliği bilgisine ulaşılamadığı için kısa bir süre sonra ülkemizde ilaç fiyat kaosuna dahi neden olabilecektir.  

Bu yüzden TİTCK ‘na fiyat değişikliği bilgilerine ulaşımın kolaylaştırılması, önündeki engelin kaldırılması için Ankara 16. Noterliği, 05.06.2014 tarih, 13902 yevmiye no. ile İHTAR çekilmiştir.

TEİS Yönetim Kurulu olarak isteğimiz ilaç fiyat değişiklikleri ve ilaç listelerinin mevzuata uygun olarak sektörün tüm kesimleri dahil vatandaşın  bilgisine tekrar açılmasının sağlanmasıdır.

Eczacı kamuoyunun bilgisine sunulur.

           TEİS YÖNETİM KURULU

İHTARNAME

İHTARI KEŞİDE EDEN       : Tüm Eczacı İşverenler Sendikası

VEKİLİ                                   : Av.Yasemin ABASLI

Strazburg Caddesi 27/10 Sıhhiye ANKARA

MUHATAP                            :Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı

Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No:5 06520 ANKARA

KONU                                     : Kurumunuzun ilaç fiyatlarındaki değişiklikleri internet sitesinde yayınlanması talebimizdir.

AÇIKLAMALAR                    :

Bilindiği gibi, 14.04.2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkındaki Tebliğ’in 10. maddesinin 5. fıkrası şöyledir: “Bakanlık referans fiyattaki değişikliği, fiyat değişimlerini, dönemsel Avro değerini, yeni ürünlerin fiyatlarını, pazarda olmayan ürünleri Kurum resmi internet sitesinde ilan eder.” Söz konusu düzenleme nedeniyle; Kurumunuz internet sitesinde, ilaç fiyatlarındaki değişiklikler ayrıntılı bir şekilde yayınlanmakta idi.

Ancak; Mayıs ayından bu yana Kurumunuz internet sitesinde ilaç fiyatlarındaki değişiklikler, değişiklik tarihleri ve değişikliğin nedenleri ile ilgili bir liste yayınlanmamaktadır. Kurumunuzca; Türk Eczacıları Birliği, müvekkil Sendika gibi bazı kuruluşlara bildirim yapılıyor, bu kuruluşların da kendi üyelerini bilgilendiriyor olması eczacıların mağduriyetini önlememektedir.

Zira; ilaç fiyat değişikliklerinin, ecza depoları ve yazılım şirketlerine bildirilmemesi, programların güncellenememesine, dolayısıyla eczacının ilacı yüksek fiyattan almasına ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na düşük fiyattan fatura etmesine neden olmaktadır. Kaldı ki ; SGK kapsamı dışında nihai tüketici konumundaki hastaların bedelinin tamamını ödeyerek aldıkları ilaç fiyatlarını da görebilmeleri ve doğru fiyattan ilaca ulaşabilmeleri gerekmektedir. Eczacıların, vatandaşların ilaca hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlayabilmek için eczane paket programlarını kullanmaları kaçınılmazdır, bağlı oldukları örgütten gelen ilaç fiyat değişikliği bildirimlerine göre ilaç alıp – satmalarının beklenmesi eczane içi işleyişe ve olağan akışa aykırı olup savunulacak bir durum değildir.

Özetle; Kurumunuzca Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkındaki Tebliğ’e, bilgi edinme hakkı ile ilgili mevzuata ve kamu menfaatine aykırı olarak, ilaç fiyatlarındaki değişikliklerin Kurumunuz internet sitesinde yayınlanması uygulamasının kaldırılması, hastaların mağdur olmasına, ilaç – eczacılık hizmetinin aksamasına ve eczacıların ticari açıdan zarar etmesine neden olmaktadır.

Bu şartlar altında; Kurumunuzun yasal mevzuat ve kamunun yüksek menfaatleri gereği, ivedilikle ilaç fiyatlarındaki değişikliklerin internet sitesinde yayınlanması uygulamasına geri dönmesini, aksi halde mağduriyetin tazmini ve sorumluların cezalandırılması için hukuki yollara başvurulacağını, her türlü yasal hakkımız saklı kalmak kaydıyla müvekkil Sendika adına ihtaren ve ihbaren bildiririm.

KEŞİDECİ VEKİLİ

Av. Yasemin ABASLI

Sayın Noter; 3 suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin 1 nüshasının muhataba tebliğini, 1 nüshasının noterliğinizce saklanmasını, 1 nüshasının da tarafımıza verilmesini arz ve talep ederim.

Av. Yasemin ABASLI

Comments


bottom of page