top of page

TİTCK ‘NA NOTERDEN GÖNDERİLEN İHTARNAME !


noter

TİTCK ‘NA NOTERDEN GÖNDERİLEN İHTARNAME !

Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 08.07.2015 günü (bugün ) itibariyle il dışı eczaneler arası ilaç takası, İTS sistemi tarafından kapatılmıştır. Sendikamızca Danıştay da açılan ve devam eden davamıza rağmen  hukuka uyarlık taşımayan madde uygulanmaya başlatılmıştır.

TEİS olarak ,bu sebeple Ankara 16. Noterliği, 08.07.2015 tarih, 15556 yevmiye no. ile yapılan işlemin durdurulması ve eczanelerin İTS üzerinden il dışı ilaç takası yapabilmesinin sağlanması için TİTCK ‘na İHTAR çekilmiştir.

TEİS YÖNETİM KURULU

İHTARNAME

İHTARI KEŞİDE EDEN  : Tüm Eczacı İşverenler Sendikası

VEKİLİ                           : Av.Yasemin ABASLI

                                         Ziyabey Caddesi 31/2 Balgat ANKARA

MUHATAP                     : Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı

  Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No:5 06520 ANKARA

KONU                             : Kurumunuzca, eczanelerin ilaç takip sistemi üzerinden il dışı ilaç takası yapabilmesinin sağlanması talebimizdir.

AÇIKLAMALAR              :

Bilindiği gibi, 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 24. maddesinin 1. fıkrasında eczaneler arasında ilaç takip sistemine bildirilerek ilaç takası yapılabileceği açıkça belirtilmiştir.

Kurumunuzca 12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4. maddesinin 1. fıkrasının u bendinde “Takas: Serbest eczaneler arasında yapılan ilaç değişim işlemi” olarak tanımlanmış, ancak Yönetmeliğin “Eczaneden satışı yapılacak ürünler” başlıklı 42. maddesinin 5. fıkrasının 3. cümlesinde “sadece aynı il içerisinde faaliyet gösteren eczaneler arasında” ilaç takası yapılabileceği belirtilmiştir. Yasa ile sınırları çizilmiş bir alanın Yönetmelik hükmü ile daraltılması hukuka uyarlık taşımadığından söz konusu hükmün iptali amacıyla müvekkil Sendika tarafından Danıştay 15. Dairesi’nce görülmekte olan 2014/4327 E. sayılı dava açılmıştır.

Hal böyleyken; müvekkil Sendika üyesi eczacılardan edinilen ilgiye göre Kurumunuzca 08/07/2015 tarihi itibariyle eczacıların ilaç takip sistemi üzerinden şehir dışı ilaç takası yapmalarının engellendiği bilgisi edinilmiştir. Öyle ki, ayrı şehirlerde eczane işleten karı-koca veya kardeş olan eczacılar dahi ilaç takası yapamamaktadır.

Oysa, eczacıların tükendiği için depodan temin edemedikleri veya deponun iade almadığı ilaçları il dışındaki eczanelerle takas etmelerinin ve hastaya derhal ulaştırmalarının engellenmesi hem sağlık hakkını ihlal etmekte hem de eczacıların ticari faaliyet özgürlüğünü kısıtlamaktadır.

Üstelik, söz konusu Yönetmeliğin geçici 1. maddesinde eczacılara öngörülen gerekleri yerine getirmek için 24 aylık bir süre tanınmıştır. Kurumunuzca tanınan 24 aylık süre henüz dolmadan, eczanelerin il dışı takas yapmalarının engellenmesi hem ilacı piyasada zor bulunan hastaların, hem de sadece mesleğini icra etmekte olan eczacıların mağduriyetine neden olmaktadır.

Vatandaşların ilaca hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak sosyal hukuk devletinin gereğidir. Özetle; ilgili mevzuata ve kamu menfaatine aykırı olarak, eczanelerin il dışı ilaç takası yapmasının önlenmesi hastaların mağdur olmasına, ilaç – eczacılık hizmetinin aksamasına ve eczacıların mesleki faaliyetlerinin kısıtlanmasına neden olmaktadır.

Bu şartlar altında; Kurumunuzca yasal mevzuat ve kamunun yüksek menfaatleri gereği, eczanelerin il dışı ilaç takası yapabilmesinin sağlanmasını, her türlü yasal hakkımız saklı kalmak kaydıyla müvekkil Sendika adına ihtaren ve ihbaren bildiririm.

KEŞİDECİ VEKİLİ

                                                                                 Av. Yasemin ABASLI

Комментарии


bottom of page