top of page

TİTCK 'DAN GELEN CEVAP YAZISI (nüfus azalması hâlinin tespit ve ilânının yapılması hk.)


Değerli Üyelerimiz ve meslektaşlarımız,

Depremzede meslektaşlarımın kanuni hakları için kuruma yazılan başvurumuza

gelen cevap yazısı aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS YÖNETİM KURULU
bottom of page