top of page

TİTCK CEVAP YAZISI (Alternatif Geri Ödeme ilaçları hk.)


Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,

Sizlerden bazı ilaçların (alternatif geri ödeme kapsamında olan) medula sisteminde fiyat düzeltmesi yapılmadığı için hasta vatandaşlarımızın ilaçlarını alamadığı ve tedavilerine devam edemediği yönünde şikayetler aldık.

Bunun üzerine TİTCK Başkanlığına aşağıda sunduğumuz yazılı başvurumuz yapılmış olup ilgili kurum cevap yazısı da birlikte bilgilerinize sunulur.

TEİS YÖNETİM KURULU


KURUMA YAPILAN YAZILI BAŞVURUMUZ

12/04/2023

TEİS2023-62


T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA


Konu: İlaç Fiyat Listesi'ndeki güncellemelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Medula Provizyon Sistemi'ne yansıtılmaması hk.


Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) olarak, eczacılık sektöründeki hizmet kalitesini ve hasta güvenliğini artırmak, sektörün sürdürülebilirliğini sağlamak ve eczacıların haklarını korumak amacıyla ilaç fiyatlandırma ve geri ödeme süreçlerini yakından takip etmekteyiz.


Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından Mart ayı sonunda yayınlanıp yürürlüğe sokulan “Detaylı İlaç Fiyat Listesi”ndeki ilaçlara ait “KDV Dahil Perakende Satış Fiyatları” geçerliliği belirtildiği tarihten itibaren uygulanmak durumundadır.


Ancak, Sağlık Bakanlığı tarafından güncel perakende satış fiyatlarının onaylanıp yayınlanmasına rağmen, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Medula Provizyon Sistemi'ne “Alternatif Geri Ödeme” kapsamındaki ilaçlar için bu güncellemeleri yansıtmaması neticesinde eczacılar zararına satış yapmaya mecbur bırakılmakta olup, bu durum ağır bir hak kaybı ve mağduriyete neden olmaktadır.


Kaldı ki; “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar” ile 14/5/1928 tarihli ve 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereğince Sağlık Bakanlığı; beşeri tıbbi ürünlerin tüketiciye uygun şartlarda ulaşmasını temin etmek için gerekli tedbirleri alarak azami fiyatları belirler. Bu kapsamda ilaç firmalarınca talep edilen fiyatlar, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanarak geçerlilik tarihiyle birlikte ilan edilir. Dolayısıyla ilaçların perakende satış fiyatını belirleme yetkisinin Sağlık Bakanlığı'nda olduğu ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun perakende satış fiyatı belirlemede tasarrufunun olmadığı ortadadır.


Yukarıda kısaca izah edilen hususlar gereği, eczacıları ticaretin doğasına ve hukuka aykırı biçimde zararına satış yapmaya zorlayarak vatandaşın ilaca erişimini güçleştiren söz konusu uygulamadan vazgeçilmesi amacıyla Kurumunuzca; beşeri tıbbi ürünler için tarafınızca ilan edilen tüm KDV dahil perakende satış fiyatlarının Medula Provizyon Sistemi'ne ilaç ayrımı yapılmaksızın ivedi biçimde yansıtılması için Sosyal Güvenlik Kurumu’na gerekli bilgilendirmenin yapılması, ilgili güncellemelerin yapılmaması durumunda yasal yollara başvurulması, sonucun tarafımıza yazılı olarak iletilmesi hususunda gereğini arz ve talep ederiz.

EK: SGK tarafından fiyatları güncellenmeyen ilaç listesi


Ecz. Nurten SAYDAN

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKAN


TİTCK BAŞKANLIĞINDAN GELEN CEVAP YAZISIComentarios


bottom of page