top of page

TİTCK BAŞKANLIĞINA BAŞVURUMUZ (Stok Affı Kapsamında İTS Stok DeaktivasyonHakkı Tanınması hk)


30/03/2023

TEİS2023-60

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

BAŞKANLIĞINA


Konu: 7440 Sayılı Kanun Kapsamında İşletmelere Tanınan Stok Affı Kapsamında Eczacılara İTS Stok Deaktivasyon Hakkı Tanınması Talebi


Bilindiği üzere İlaç Takip Sistemi (İTS); ilaç sahteciliği ve kaçakçılığının önlenmesi ile akılcı ilaç kullanımına yönelik önemli veriler elde etmek amacıyla kurulmuştur. Bu amaç doğrultusunda, İTS süreçlerinin ve bildirimlerinin eksiksiz ve doğru şekilde uygulanması için eczanelerimizde azami özen gösterilmektedir.

Ancak; özellikle İlaç Takip Sistemi’nin bakım ve yenileme çalışmaları amacıyla kapalı kaldığı 8-11 Temmuz 2022 tarihlerinde yaşanan problemler, İTS sunucularında veya bölgesel internet ve elektrik hatlarındaki kesintiler gibi etkenler, İTS'ye yapılan bildirimlerde kesintilere ve stok tutarlılığının bozulmasına yol açmaktadır. Medula, Renkli Reçete Sistemi, İlaç Takip Sistemi ve Eczane Stok Programlarının entegrasyonunun tam sağlanamaması da stok tutarsızlığını arttırmaktadır. Bu nedenle eczacılar, denetimler sırasında kendilerinden kaynaklanmayan İTS stoklarıyla fiili stokları arasında oluşan farklar nedeniyle önemli hak kayıpları ve mağduriyetler yaşamaktadırlar.


Eczanelerden fiziki stok ile İTS'deki yazılımsal stokun %100 tutarlı olma yükümlülüğünü beklemek, mevcut eczane paket programları ve SGK Medula uygulaması arasındaki uyumsuzluklar ile sistemde yaşanan aksaklıklar göz önünde bulundurulduğunda hali hazırda gerçekleştirilmesi oldukça güç bir hedeftir. İTS'nin tüm bildirim süreçlerinin eksiksiz yürütülmesi ve %100 stok tutarlılığını sağlamak adına, üretici, ecza deposu, hastane ve diğer paydaşlardan aynı özeni beklerken sadece eczanelere cezai işlem uygulanması telafisi mümkün olmayan hak kaybı ve mağduriyetlere yol açmaktadır.


Eczaneler hem günlük mesailerinde hem de gece nöbetlerinde birincil sağlık sunucularıdır. Bunun bilinciyle davranan tüm meslektaşlarımız; hastaların ihtiyaç duydukları ilaçlara ulaşmaları için büyük bir özveriyle emek harcamakta, sistemde ve internet altyapısında yaşanan tüm aksaklığa rağmen ilaç ve eczacılık hizmetini kesintisiz sürdürmeye çalışmaktadır.


Yukarıda kısaca izah ettiğimiz durumlar göz önünde bulundurularak;

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun kapsamında işletmelere tanınan stok affı hakkının, İTS Deaktivasyon Bildirim hakkıyla birlikte eczacılara tanınması hususunda gerekli düzenlemenin yapılmasını bilgilerinize arz ve talep ederim.


ECZ. NURTEN SAYDAN

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKANI


bottom of page