top of page

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN GELEN CEVAP....

Sizlerden gelen istekler üzerine ,Koronavirüs Salgını Nedeniyle Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Verilecek Desteklerden Eczanelerin Yararlandırılması Talebi Hakında Ticaret bakanlığına yapılan başvurumuza “Esnaf ,Sanatkarlarve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü”nden gelen cevap yazısı aşağıda bilgilerinize sunulur. https://www.teis.org.tr/post/sendi-kamizca-ti-caret-bakanli%C4%9Fina-yapilan-ba%C5%9Fvurumuz


Talebimiz için İç Ticaret Genel Müdürlüğünce verilecek cevap ve konu sendikamızca takip edilmektedir.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)


KURUM YAZISI:Comments


bottom of page