TİTCK VE SGK BAŞKANLIĞINA ATAMA YAPILDI.


DEĞERLİ ÜYELERİMİZ ,

TC.Sağlık Bakanlığı TİTCK Başkanlığına Doç Dr. Osman Arıkan NACAR, SGK Başkanlığına Müsteşar Yardımcısı Dr. Mehmet Selim BAĞLI  atanmıştır.

Bilgilerinize sunulur.

TEİS

RESMİ GAZETE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/651

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +7000 ek göstergeli Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına, Müsteşar Yardımcısı Dr. Mehmet Selim BAĞLI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 5502 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

17/12/2015

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

#onecikan

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

Ziyabey Cad. No: 31/2 Balgat Çankaya Ankara

©2021, TEİS