top of page

TİTCK 'NA YAPILAN BAŞVURUMUZ. (nüfus azalması hâlinin tespit ve ilânının yapılması talebi hk.)18/03/2023

TEİS2023-51

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

BAŞKANLIĞI’NA

Konu : OHAL ilan edilen iller ve ilçeler için doğal afet ve mücbir sebeplerle nüfus azalması hâlinin tespit ve ilânının yapılması talebi hk.


8 Şubat 2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile üç ay süreyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerindeki üye eczacılarımız ve meslektaşlarımız ciddi bir nüfus azalması nedeniyle eczanelerinde hizmet veremez duruma gelmiş bulunmaktadır.

6197 Sayılı Eczacılar Ve Eczaneler Hakkında Kanunun 5. Maddesinin 4.fıkrasında yer alan Doğal afet ve mücbir sebep nedeniyle nüfus azalması hâlinde o yerleşim yerinde bulunan eczanelerin naklinde nüfusa göre eczane açılması kriteri uygulanmaz. Bu hâlin tespit ve ilanı Sağlık Bakanlığınca yapılır. amir hükmü gereğince Bakanlığınızca herhangi bir tespit ve ilan yapılmadığından bölgedeki üyelerimiz ve meslektaşlarımız hak kaybı yaşamamak için il ya da ilçe dışına eczane nakli yapamamakta, dolayısıyla da ciddi bir mağduriyet yaşamaktadırlar.

Yaşanan deprem felaketi sonrası eczanesi yıkılan, yağmalanan veya işletmesi sağlam kalmasına rağmen oluşan beşeri kayıpları ve travmaları sebebiyle faaliyetini farklı bir bölgede sürdürmek isteyen; bu çerçevede de hayatına devam edebilmek, ailesini geçindirebilmek ve ecza depolara olan borcunu ödeyebilmek, çalışanlarına istihdam sağlamak, özetle normal hayatına dönmek isteyen meslektaşlarımızın bu en insani taleplerinin bir an önce yerine getirilmesi gerekmektedir.

Bu amaçla; yaşanan felaketin büyük olması nedeniyle, nüfustaki azalmanın sayısal tespitinin uzun zaman alacağı da göz önünde bulundurularak, herhangi bir sayısal tespit beklenmeksizin, “OHAL ilan edilen il ve ilçeler için Bakanlığınızca doğal afet ve mücbir sebeplerle nüfus azalması hâli” ilânının ivedilikle yapılması için gereğini bilgilerinize arz ederim.

Ecz. Nurten SAYDAN

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKAN


Comments


bottom of page