top of page

TİTCK’ na yapılan başvurumuz.(Eczacı Yerleştirme Sisteminde Yardımcı Eczacı Çalışma süresinin


                                                                                              25/06/2016

                                                                                              TEİS2019-26

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA

Konu:  Eczacı Yerleştirme Sisteminde Yardımcı Eczacı Çalışma süresinin 365 gün olması hk.

Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 28 Eylül 2008 Tarih ve 27011 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na Verilmesine Ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ‘inin 2.1.2. maddesi’nin b-1 bendinde “Ay/dönem içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların  prim ödeme gün sayıları, ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılmaksızın (ay / dönemin 28, 29, 30 veya 31 gün çektiği üzerinde durulmaksızın) 30 gün olarak sisteme girilecektir” amir hükmü yer almaktadır. Bu düzenlemeye göre 12 Ay x 30 gün hesabından bir yılın çalışma hayatını düzenleyen mevzuatımıza göre karşılığı 360 gündür.

Diğer taraftan 6197 sayılı Eczacılar ve  Eczaneler Hakkında Kanunun 5. Maddesinde;

“..Serbest eczane açmak veya serbest eczanelerde mesul müdür olarak çalışmak isteyen bir eczacı, en az bir yıl müddetle hizmet sözleşmesine bağlı olarak mesul müdür eczacı ile birlikte serbest eczanelerde yardımcı eczacı olarak çalışmak zorundadır…”

Şeklinde düzenleme yer almakta ve bu düzenlemede de “bir yıl” çalışma zorunluluğu olduğu ifade edilmekte olup, ilgili yasal mevzuatın hiçbir yerinde “365 gün” ifadesi geçmemektedir.

Ancak; Başkanlığınızın Yardımcı Eczacı sisteminde puan hesaplama bölümünde sistem yardımcı eczacı olarak 365 gün çalışma zorunluluğu bulunduğu uyarısı vermekte, bu süreye uymayan kayıtların sisteme girişini gerçekleştirmemektedir.

Çalışma hayatını düzenleyen yasal mevzuata aykırı olan hak kaybı ve mağduriyet yaşanmasına neden olan Eczacı yerleştirme sisteminde 365 gün olan yardımcı eczacılık süresinin 360 gün olarak düzeltilmesi hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim.

Ecz. Nurten Saydan

                                                                  TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

                                                                                     GENEL BAŞKANI

Comments


bottom of page