top of page

TİTCK:GERİ ÇEKME KILAVUZU


19 Kasım 2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Geri Çekme


Yönetmeliği’ ne dayanılarak hazırlanan Geri Çekme Kılavuzu 17.12.2021 tarihli ve


E-24931227-500-6741 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe girmiştir.


İlgililere duyurulur.


TİTCK-17.12.2021 - Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı


GeriekmeKlavuzu
.pdf
Download PDF • 1.51MB


bottom of page