top of page

TİTCK Farmakovijilans ve Kontrole Tabii Maddeler Dairesi Başkanlığı’na başvurumuz.(Renkli reç


         24/03/2017

                                                                                              TEİS2017-27

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

Farmakovijilans ve Kontrole Tabii Maddeler Dairesi

Başkanlığı’na

ANKARA

Konu: Renkli Reçete Uygulaması’ndaki İyileştirme İhtiyaçları Hk.

         Kurumunuz internet sitesinde 6 Mart 2017 tarihinde duyurusu yapılmış olup, 14.03.2017 tarih ve 88866997-505.99 sayılı genelge ile 17 Mart 2017 itibariyle kullanımına geçilen Renkli Reçete Uygulaması; bilindiği üzere, başta kayıp/çalıntı yeşil ve kırmızı reçetelerin kullanımının engellenmesi olmak üzere psikotrop ve uyuşturucu ilaçların kontrollü ve doğru kullanımını sağlamak üzere tasarlanarak hayata geçirilmiş bir projedir. Ancak; manuel olarak yazılan eski tip yeşil ve kırmızı reçetelerin halen kullanımda olduğu ve bazı özel durumlarda manuel olarak yazılmaya devam edileceği bilindiğinden, kayıp/çalıntı reçetelerin kullanımının engellenmesi ve uygulamanın güvenilirliğinin daha yüksek bir seviyeye çekilmesi için Renkli Reçete Uygulaması’nda reçete giriş ekranına “Reçete seri no” bölümünün de ivedilikle eklenmesi gerekmektedir.

         İlgili sistemde reçete kaydı oluşturma konusunda hekimlerin de yeterince bilgilendirilmediği ve “sadece Medula üstünden e-reçete oluşturup matbu reçete yazmadan hastayı eczaneye yönlendiren” ya da “Renkli Reçete Sistemi’nde e-reçete yazamadığında matbu reçete de düzenleyemeyeceğini sanıp hasta mağduriyetine sebep olan” hekimler de sendikamıza ulaşan şikâyetlere konu olmaktadır.

         Bu ihtiyaç ve aksaklıklara ek olarak Renkli Reçete Sistemi’ne reçete kayıt etmek için kullanılan “kullanıcı adı/şifre” bilgisi bildiğinize üzere eczanelerimize ait İlaç Takip Sistemi kullanıcı adı/şifresi olarak belirlenmiştir. Eczanelerimiz üstüne kayıtlı tüm karekodların satış / satış iade / takas /deaktivasyon işlemlerinin yapılmasına imkân veren bu mahrem bilginin gizliliğine kurumunuz tarafından da itibar edilerek, en kısa sürede eczacının Renkli Reçete Sistemi’ne giriş için kullandığı şifrenin İlaç Takip Sistemi’nden bağımsız olarak değiştirilmesine izin veren bir güncelleme yapılması da eczanelerimiz için önem arzetmektedir.

         Renkli Reçete Uygulaması’na bahsi geçen “Reçete seri no” kısmının ve şifre değiştirme yetkilendirmesinin en kısa sürede eklenmesi, hekimlere ve sağlık tesislerine sistemin işleyişiyle ilgili tekrar bilgilendirme yapılarak olası hasta/eczacı mağduriyetinin önlenmesi sağlanarak, sonucun tarafımıza yazılı şekilde bildirilmesi için gereğini bilgilerinize arz ederim.

Ecz. Nurten SAYDAN

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

 GENEL BAŞKANI

Comments


bottom of page