top of page

TİTCK ,ECZANELER VE ECZA DEPOLARI RUHSAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA YAPILAN BAŞVURUMUZ.


teis4

18/03/2016   TEİS2016-37

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

ECZANELER VE ECZA DEPOLARI RUHSAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA

         Konu :  İçinde Sağlık Kurum ve Kuruluşu bulunan binalarda açılmak istenen eczaneler hk.

         Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 20. Maddesinin 8. Bendinde “Muayenehaneler ile sadece tahlil ve görüntüleme hizmeti veren laboratuvar tanı merkezleri hariç olmak üzere, içinde sağlık kurum ve kuruluşu bulunan bina ve bahçesi ile müştemilatında serbest eczane açılamaz.” ifadeleri yer almaktadır.

         Ancak bazı güzellik merkezleri kendilerine tanınan farklı bir statü ile güzellik merkezinden dönüşen poliklinik unvanı almışlardır. Eczanelerin bulunduğu binada da bir tane bulunan bu tek doktor mesul müdürlüğü ile çalışan güzellik merkezi tarzındaki bu işletmeler, hasta muayene etmeyip; ana uğraşısı olarak lazer, ağda, manikür-pedikür, kimyasal peeling gibi işlemler yapmaktadır.

         Bu tür işletmelerin ruhsatlarında da lazer ve güzellik merkezi oldukları belirtilmektedir. Aynı binada eczane ruhsatını almış olan eczanelerin üst katlarına daha sonra bu tarz işletmeler için ruhsat verilmiş olması da buraların eczane üzerine açılması yasaklanan yerlerden olmadığının göstergesidir.

         Hiçbir şekilde poliklinik gibi bir faaliyetleri olmayan güzellik merkezlerinin sırf adları poliklinik diye geçtiği için aynı binada bulunan ya da yeni açılacak eczaneler için engel teşkil etmesi ciddi bir mağduriyet yaratmaktadır.

Bu durum ayrıca hastalar için de yanıltıcı bir tanımlama olmaktadır.

         Üye meslektaşlarımızın eczaneleriyle ilgili alacağı tasarruflar, değişiklikler, taşınma, nakil, devir gibi durumlarda maalesef ilgili resmi maddelerin yoruma açık bir durum oluşturması ,bu poliklinik görünümlü muayenehanelere ait tanımların tekrar gözden geçirilmesi gerekliliğini zorunlu kılmaktadır.

         Bu işletmelerin muayenehane olarak değerlendirilmesi , kurumunuz taşra teşkilatının bu yönde bilgilendirilmesi ve yönetmelik maddesinde gerekli güncellenmelerin yapılarak uygulamada yaşanan sorunların ortadan kaldırılması için gereğini bilgilerinize arz ederim.

                                                                           Ecz. Nurten SAYDAN

                                                         TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

                                                                              GENEL BAŞKANI

Comments


bottom of page