top of page

TİTCK:Eczacı Yerleştirme Sistemi (EYS) Duyurusu


Eczacı Yerleştirme Sistemi (EYS) Duyurusu

6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile 12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda uygulamaya konulan Eczacı Yerleştirme Sistemi (EYS) üzerinden 16/09/2019-15/10/2019 tarihleri arasında alınan başvurular neticesinde 16/10/2019 tarihinde Kurumumuz tarafından eczacı yerleştirme işlemi gerçekleştirilmiş olup, sonuçlar https://eys.titck.gov.tr/  adresinden görüntülenebilmektedir.

            Yerleştirme işlemi gerçekleştirilen eczacıların, Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik’in 10’uncu maddesinin birinci fıkrası doğrultusunda ilân tarihinden itibaren en geç doksan gün içerisinde ilgili il veya ilçe sağlık müdürlüğüne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

            Önemle duyurulur.

17.10.2019 – Eczaneler Dairesi Başkanlığı

#onecikan

bottom of page