top of page

TİTCK Duyurusu: Yeşil ve Kırmızı Matbu Reçetelerin Teslimine İlişkin Hükümler

01.04.2020

Farmakovijilans ve Kontrole Tabi Maddeler Dairesi Başkanlığı

Kurumumuzun 14/03/2016 tarihli ve 2016/3 sayılı Kontrole Tabi Madde ve Müstahzarlara İlişkin Reçeteler Genelgesi’nde yeşil ve kırmızı matbu (elektronik olmayan) reçetelerin teslimine ilişkin hükümler yer almaktadır. Covid-19 salgını nedeniyle 2020 yılı Mart ayına ait reçeteler 2020 yılı Nisan ayı reçeteleri ile birlikte İl Sağlık Müdürlüklerine teslim edilebilecektir. Ayrıca "Kronik Hastalıklarda Reçetesiz İlaç Temini" kapsamında girişi yapılan reçeteler sistemde elektronik reçete kapsamında sayılmaktadır.

Tüm ilgililere duyurulur.

Farmakovijilans ve Kontrole Tabi Maddeler Dairesi Başkanlığı

Comments


bottom of page