top of page

TİTCK ‘DAN RENKLİ REÇETE HAKKINDA DUYURU


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Sayı:88866997-505.99-E.95575                          Tarih:28.04.2017

Konu:Renkli Reçete Sistemi Hk.

…….VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü)

Bilindiği üzere, kontrole tâbi madde ve müstahzarlara ilişkin reçetelere dair hususlar 14.03.2016 tarihli ve 31951 sayılı (2016/3) Bakanlığımız Genelgesi ile düzenlenmiş olup, bu Genelge çerçevesinde uyuşturucu madde ve müstahzarları için kırmızı reçete; psikotrop madde ve müstahzarları için yeşil reçete kullanılmaktadır.

Söz konusu maddelerin tıbbi erişimlerine imkân sağlanırken bu maddelerin suistimal edilmelerinin önlenmesi hususunun daha etkin hale getirilmesi amacıyla Kurumumuzca Renkli Reçete Sistemi yazılım çalışmaları tamamlanmıştır. 17.03.2017 tarihinden itibaren söz konusu sistem Ülkemiz genelinde kullanıma açılmış olup, “Renkli Reçete Sistemi” üzerinden uyuşturucu madde ve müstahzarları ile psikotrop madde ve müstahzarları için elektronik reçete düzenlenmektedir.

Bu bağlamda Kurumumuzca yayımlanan 14.03.2017 tarihli ve 966 (2017/1) sayılı Genelgede, basılı (kağıt) kırmızı ya da yeşil reçete yazılacak istisnalar olarak yer alan;

“…Teknik sebeplerle Renkli Reçete Sisteminin çalışmaması durumunda ve henüz sistem entegrasyonu sağlanamayan sağlık hizmet sunucularında matbu düzenlenen kırmızı ya da yeşil reçete üzerinde “Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir” ibaresi kaşe ya da el yazısı şeklinde bulunan ve bu ibarenin reçeteyi düzenleyen hekim tarafından onaylandığı ıslak imzalı reçeteler…” maddesinde belirtilen “Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir” kaşesi ya da el yazısı söz konusu basılı reçetelerde 30 Haziran 2017 tarihine kadar aranmayacaktır.

Ayrıca Sistemin TC kimlik numarası bazlı çalışması nedeniyle, TC kimlik numarasına sahip olmayan (yabancı uyruklu) hasta reçetelerinin ve veteriner hekim reçetelerinin Renkli Reçete Sistemine girişleri yapılmayarak söz konusu basılı reçeteler 17 Mart 2017 tarihi öncesinde uygulandığı şekilde, Renkli Reçete Sistemine kayıt yapılmadan İl Sağlık Müdürlüklerine 2016/3 sayılı Bakanlığımız Genelge hükümleri doğrultusunda teslim edilmesi gerekmektedir.

Diğer yandan;

  1. Eczaneler tarafından sisteme kaydedilen tüm reçeteler “Tamamlandı” konumunda teslim edilecektir. Aylık liste iki nüsha alınıp bir nüshası beraberinde basılı yeşil reçeteler, diğer nüshası beraberinde basılı kırmızı reçeteler ile teslim edilecektir.

  2. Majistral reçeteler sisteme kaydedilecektir ve “Tamamlandı” konumuna gelebilmesi için reçete kaydedildikten sonra “Elden Satış Yap” butonu seçilerek reçetenin kaydedilmesi ve sonrasında tekrar “Reçete Kaydet” butonuna basılması gerekmektedir.

  3. Elektronik reçeteler otomatik olarak kaydedildiğinde (MEDULA Transfer şeklinde) ilacı teslim alan bilgisi ve iletişim bilgisinin girilmesine gerek yoktur.

  4. İlaç kullanım dozunun eczacı tarafından hatalı işlenmesi durumunda, hasta/birinci dereceden hasta yakını ve hatalı giriş yapan eczacı tarafından düzenlenecek talep dilekçelerine istinaden İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri doz hatası olan reçetede düzeltme yapabileceklerdir.

  5. Sistemde ilaç kullanım raporu bulunduğu halde Sisteme ilaçların raporsuz olarak işlenmesi durumunda, İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri eczacının talebine istinaden önceki reçetedeki ilaçları raporlu olarak seçebileceklerdir ve hasta ilaç kullanım raporu bulunan ilacı 15 gün öncesinden alma hakkına sahip olacaktır. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Dr. Ali Alkan

Kurum Başkanı a. Başkan Yardımcısı

Comments


bottom of page