top of page

TİTCK’DAN Normal Reçete ile Verilmesi Gereken İzlemeye Tabi İlaçlar Hakkında Duyuru


Normal Reçete ile Verilmesi Gereken İzlemeye Tabi İlaçlar Hakkında Duyuru

Normal reçete ile verilmesi gereken izlemeye tâbi ilaçların kötüye kullanımlarını önlemek amacıyla bahsi geçen ilaçların 01/02/2018 tarihinden itibaren serbest eczane eczacıları tarafından renkli reçete sistemine kaydedilmesine ilişkin, Renkli Reçete Sistemi konulu 25.01.2018 tarihli ve E.13726 sayılı Kurumumuz Talimatnamesi yayımlanmış olup konuya ilişkin özet tablo aşağıda belirtilmektedir.

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMUReçetenin Karşılanma DurumuReçete TürüYapılacak İşlemlerSGK, özel sigortalar, TBMM, Adalet Bakanlığı vb. kapsamında karşılanan reçetelerElektronik Reçete veya Matbu ReçeteReçetenin renkli reçete sistemine girilmesine ve Medula sisteminden alınan çıktının saklanmasına gerek yoktur.Ödemesi hasta tarafından yapılan reçeteler (Ücreti mukabilinde hasta tarafından alınan)Elektronik ReçeteRenkli reçete sistemine kaydedilerek, elektronik reçetenin Medula sisteminden bir örneği alınarak 5 yıl süreyle saklanması gerekmektedir.Ödemesi hasta tarafından yapılan reçeteler (Ücreti mukabilinde hasta tarafından alınan)Matbu ReçeteRenkli reçete sistemine kaydedilerek, matbu reçete aslının 5 yıl süreyle saklanması gerekmektedir

bottom of page