top of page

TİTCK’DAN GELEN CEVAP YAZISI (İkinci eczacı çalıştırılmasında yaşanan sorunlar hk.)


TİTCK’DAN GELEN CEVAP YAZISI (İkinci eczacı çalıştırılmasında yaşanan sorunlar hk.)

Değerli Üyelerimiz,

Sizlerden gelen sorunlar üzerine Kuruma sendika olarak yaptığımız başvuruya gelen cevap yazısı aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Sayı    :  48416123-000-E.51324                                                            16.03.2018

Konu   :   İkinci eczacı hk.

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASINA

Ziyabey Caddesi, No: 31/2

Balgat/ANKARA

İlgi:    07.03.2018 tarihli TEİS2018-17 sayılı ve Kurumumuz E.74758 evrak numaralı yazınız

İlgi yazınız incelenmiş olup; ikinci eczacının sorumluluğu ve ikinci eczacı çalıştırılmasına ilişkin sorunlara dair görüşünüzün iletildiği anlaşılmıştır.

İkinci ve yardımcı eczacı çalıştırılmasına ilişkin sorunlara dair çalışmalar Türk Eczacıları Birliği’nin de görüşü alınarak Kurumumuzca yürütülmekte olup; ilgi yazınızın da değerlendirilmek üzere kayıtlarımıza alındığı hususlarında bilginizi ve gereğini rica ederim.

Dr. Ali ALKAN

Kurum Başkanı a.

Başkan Yardımcısı


Comments


bottom of page