top of page

TİTCK ‘ DAN DUYURU :ECZACILARIMIZIN DİKKATİNE !


17661

Eczacılarımızın Dikkatine

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(Değişik:RG-28/3/2016-29667) Serbest eczanelerde, yıllık seksen bin reçete sayısının veya yıllık üç milyon Türk Lirası tutarında cironun aşılması halinde ikinci eczacı çalıştırılması zorunludur. Bu reçete sayısı veya ciroya eklenen yıllık her seksen bin reçete veya yıllık her üç milyon Türk Lirası ciro için ilave bir ikinci eczacı çalıştırılması gerekir. Reçete sayısı veya ciro verileri doğrultusunda çalıştırılması zorunlu ikinci eczacı sayısı en fazla üçtür. Reçete sayısı için bir önceki yıla ait Kurum verileri; ciro için Kuruma bildirilen KDV hariç hasılat esas alınır. Reçete sayısı ve ciro bilgilerinin her ikisinin de ikinci eczacı çalıştırılması için uygun olması halinde, daha fazla sayıda ikinci eczacı çalıştırılmasına imkân sağlayan veri esas alınır. Reçete sayısı ve ciro verilerindeki yıllık değişim oranı doğrultusunda bu değerler Kurum tarafından Türk Eczacıları Birliğinin de görüşü alınarak güncellenir ve ilân edilir. Serbest eczanelere ait ciro bilgileri eczane mesul müdürü eczacı tarafından İlaç Takip Sistemi üzerinden her yıl Nisan ayında beyan edilir. Ciro bilgilerini beyan etmeyen eczacıların İlaç Takip Sistemine erişimi, cironun beyan edildiği tarihe kadar geçici olarak engellenir.” hükmü doğrultusunda serbest eczanelere ait ciro bilgilerinin eczane mesul müdürü tarafından 01/04/2016 – 30/04/2016 tarihleri arasında İlaç Takip Sistemi (İTS) üzerinden beyan edilmesi gerekmektedir.

Gerektiğinde İTS üzerinde yer alan “Destek masası” sekmesinden ya da eczane.ruhsat@titck.gov.tr e-posta adresinden destek alınabilir.

Önemle duyurulur.

T.C. TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU 

İLAÇ TAKİP SİSTEMİNDEKİ AÇIKLAMA1 Mayıs 2016 tarihine kadar girmiş olduğunuz bilgilerde değişiklik yapabilirsiniz. Bu tarihteki değer hasılatınız olarak kesinleştirilecektir. – Bu tarihe kadar hasılat bilgisi girmemiş olan eczanelerin, hasılat bilgisini girene kadar İlaç Takip Sistemine erişimi engellenecektir. – 2015 yılına ait hasılatı bulunmayan eczanelerin “Sıfır Olarak Kaydet” butonu ile hasılatlarını beyan etmeleri gerekmektedir. Hasılatı olmadığı halde bu şekilde bildirim yapmayan eczanelerin de hasılat bilgisini girene kadar İlaç Takip Sistemine erişimi engellenecektir. – 1 Mayıs 2016 tarihinden sonra hasılat girişi yapan eczaneler girdikleri hasılatı değiştiremeyecektir.

Comments


bottom of page