top of page

TİTCK'dan 2 Yönetmelik (Beşeri ürün ruhsat ve varyasyonları hk.)


Değerli Üyelerimiz ,

26 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazetede Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından "BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK" ve "RUHSATLI BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERDEKİ VARYASYONLARA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA YÖNETMELİK" olmak üzere 2 tane Yönetmelik yayımlanmıştır.

Aşağıda bilgilerinize sunarız.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)


ı. yönetmelik

ıı.Yönetmelik


bottom of page