top of page

TİTCK BAŞKANLIĞINA SENDİKAMIZCA YAPILAN BAŞVURU ( Ecza depolarının ilaç iadelerini kabul etmemeleri


teis yeni

  28/12/2015

                                                                                     TEİS2015-50

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE İLAÇ ve TIBBİ CİHAZ KURUMU BAŞKANLIĞINA

ANKARA

         Konu : Ecza depolarının ilaç iadelerini kabul etmemeleri hk.

           Eczanelerin ilaçları satışı ve gerektiği durumlarda depolara iadesini düzenleyen  6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 24. maddesinde , “…. Eczaneler arası ilaç takası, toptan satış sayılmaz; ilaçların satışı, alındığı ecza deposuna veya mücbir sebep hâlinde diğer depolara iadesi, eczaneler arasındaki takası, miadı geçmiş ya da bozulmuş olanlarının imhası işlemlerinde ilaç takip sistemine bildirim yapılması zorunludur.”  hükmü getirilmiştir.

          Bununla birlikte , 12 Nisan 2014 tarih 28970 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin ; 27.Maddesinde de; “Beşerî ilaçlar için Kurumca uygulanan ilaç takip sistemi kuralları geçerlidir. Eczaneler tarafından ilaçların satışı, alındığı ecza deposuna veya mücbir sebep hâlinde diğer depolara iadesi, eczaneler arasındaki takası, miadı geçmiş ya da bozulmuş olanlarının imhası işlemlerinde ilaç takip sistemine bildirim yapılması zorunludur.” denilmektedir.

           Tüm bu yasal düzenlemelerin sağladığı “hak” ile hareket eden meslektaşlarımızca ecza depolarına iade edilmek istenen ilaçlar “soğuk zincir ilaçlarının İTS sisteminin kapalı olması“ gibi gerçek dışı bir bahane ile  İADE alınmamaktadır.

           Sağlık Bakanlığınca ısı ve nem kontrolü yapılan cihazlarla donanmış eczanelerimizde ecza depolarından daha iyi muhafaza edildiğini iddia edeceğimiz ilaçların geri alınmaması mağduriyet yaşatmaktadır.

          Özellikle onkoloji ilaçlarının hastaneler tarafından temini uygulamasının başlamasından dolayı bu yöndeki mağduriyetleri içeren şikayet sayısında çok fazla artış söz konusudur.

           Bu ilaçların iadesi yönünde engel çıkaran tüm ecza depolarına gerekli uyarının yapılarak oluşan mağduriyetlerin giderilmesi hususunda gereğini arz ve talep ederim.

Ecz. Nurten SAYDAN

                                                          TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

                                                                           GENEL BAŞKANI

Comments


bottom of page