top of page

TİTCK BAŞKANLIĞINA BAŞVURUMUZ (Eczane vitrinlerinde ya da tabelalarında medikal ifadesinin yer almas


teis yeni

Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,

TİTCK tarafından 22.12.2014 tarihinde yayınlanan duyuru için Sendikamızca ,Kurum Başkanlığına gönderilen yazı ve Kurum tarafından yayınlanan ilgili duyuru aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS YÖNETİM KURULU

23/12/2014

           TEİS2014-65

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA

Konu : 22/12/2014 Tarihli Eczane vitrinlerinde ya da tabelalarında medikal ifadesinin yer almasının uygun olmayacağı şeklindeki duyurunuz hk.

         Kurumunuzca yayınlanan duyuruda ; “Belirlenen tıbbi cihazların eczanelerde satılması için Kurumumuzdan anılan yönetmelik gereğince yetki belgesi alınmasına ihtiyaç bulunmamasına karşın, eczaneler tıbbi cihaz satış merkezi niteliği de taşımadığı, Bu nedenle Kurumumuz tarafından belirlenmiş tıbbi cihazların eczanelerde satışı eczanelere tıbbi cihaz satış merkezi niteliği kazandırmayacağından, eczane vitrinlerinde ya da tabelalarında medikal ifadesinin yer almasının uygun olmayacağı” ifade edilmiş olup, böyle bir kısıtlayıcı uygulamanın yapılması hukuken mümkün değildir. Zira ;

         Eczacılar beş yıllık eğitim içerisinde medikal malzemelerle ilgili akademik eğitimi almış olduklarından hareketle; başkaca hiçbir izin ve eğitim almaksızın bu malzemeleri satma yetkisine sahip olup, mesleki faaliyetlerini sürdürdükleri eczanelerinde bu ürünlerin de bulunduğunu hastalara belirtmek amacıyla kullandıkları medikal tabelasını yasaklamaya ilgili duyurunuzda dayanak olarak gösterilen Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’nin 33. maddesinde ”İlaçların uygulanmasında kullanılan cihazlar hariç olmak üzere münhasıran sağlık meslek mensupları tarafından kullanılması veya uygulanması gereken cihazların eczanede satışı yapılamaz. Bunun dışındaki cihazlar herhangi bir yetki veya izin aranmaksızın eczanelerde satılabilir.” hükmü ile eczanelerde satışı yapılabileceği hükme bağlanmıştır.

         6197 sayılı Eczaneler ve Eczacılar Hakkında Kanunun 28. maddesinde ”….Sağlık Bakanlığınca belirlenen tıbbi malzemeler eczanelerde satılabilir.” ifadesi ile 12.04.2014 tarihli 28970 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Eczacılar ve Eczaneler Yönetmeliği’nin 42. maddesinde yer alan ”….Kapsamı Kurumca belirlenen tıbbi malzemeler eczanelerde satılabilir.” ifadesi ile bu malzemelerin satış yerlerinin eczaneler olduğu da belirlenmiştir.

         Dolayısıyla; yasal mevzuatta tahdidi olarak sayılmış tıbbi cihazların eczanelerden satışına izin verilmiş olması, Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki Yönetmelikte yer alan “Vitrinlere ürün tanıtımı amacıyla levha veya ilân yapıştırılamaz” hükmünün ürün bazında kısıtlama getirdiği, ürün grupları hakkında bir kısıtlama içermediği, özellikle de her eczanenin bu ürünleri satma ve bulundurma yetkisi bulunduğundan haksız rekabet unsuru da kabul edilemeyeceği, ve en önemlisi “MEDİKAL” ifadesinin ilgili mevzuatta ayrıca sınıflandırılan  satış yerlerinden olan; katater, stent, anjiyo makinası, ultrason vb. gibi ürünlerin satıldığı  “tıbbi cihaz satış merkezi” anlamına gelmediği, üstelik vatandaşların eczanelerde satılabilen tıbbi cihazları acilen ve kolaylıkla temin etmelerinin sağlanmasında kamu yararı olduğu, satışı yasak ürünleri eczanelerde zaten bulamayacakları için yanlış yönlendirilmelerinin mümkün olmadığı göz önünde bulundurularak, ilgili duyurunun geri çekilmesini tüm yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla arz ve talep ederim.

Ecz. Nurten SAYDAN

                                                                  TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

                                                                           GENEL BAŞKANI

İLGİLİ KURUM DUYURUSU

İl Sağlık Müdürlüklerinin Dikkatine (22.12.2014)

6197 sayılı “Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun” gereğince eczanelerde satılabilecek tıbbi cihazların kapsamı “Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği” ile belirlenmiştir.

Belirlenen tıbbi cihazların eczanelerde satılması için Kurumumuzdan anılan yönetmelik gereğince yetki belgesi alınmasına ihtiyaç bulunmamasına karşın, eczaneler tıbbi cihaz satış merkezi niteliği de taşımamaktadır.

Bu nedenle Kurumumuz tarafından belirlenmiş tıbbi cihazların eczanelerde satışı eczanelere tıbbi cihaz satış merkezi niteliği kazandırmayacağından, eczane vitrinlerinde ya da tabelalarında medikal ifadesinin yer almasının uygun olmayacağı ve haksız rekabete sebebiyet vereceğinden yapılacak denetimlerde konuya gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususu önemle duyurulur.

T.C.Sağlık Bakanlığı TİTCK

Comentarios


bottom of page