top of page

TEİS DELEGE SEÇİMİNE DAVET!

Değerli Üyemiz,


2006 yılında, mesleğimize gönül vermiş 17 eczacının bir araya gelerek kurduğu TEİS, eczane eczacılığı alanındaki ilk ve tek sendikadır. Kuruluşumuzdan bu yana, üyelerimizin ve mesleğimizin sorunlarına çözüm bulma gayreti içinde olduk. Bu süreçte, çalışmalarımızı takdir eden meslektaşlarımızın desteğiyle, üye sayımız, ülkemizdeki hiçbir işveren sendikasında olmayan bir büyüklüğe ulaşmıştır.


Artık yasal bir zorunluluk olarak, Genel Kurulumuzu üyelerimiz arasından seçilecek delegelerle gerçekleştirmek durumundayız. Bu büyüklüğe ulaşıp delege sistemine geçme zorunluluğu ile muhatap olan ülkemizdeki tek işveren sendikası olarak hem gururluyuz hem de bir ilki gerçekleştirecek olmanın heyecanını taşıyoruz.


Bilindiği gibi, üye sayıları binli, onbinli hatta yüzbinlere varan memur ve işçi sendikaları, çalıştıkları işyerlerinde temsilci ve delege seçmekte ve bu delegelerle Genel Kurulunu gerçekleştirmektedir. İşveren sendikaları ise genellikle daha az üye sayısıyla doğrudan üyelerle seçim yapabilmektedir. TEİS olarak, delege seçimi yapacak bir işveren sendikası örneği olmadığından, Genel Kurulu gerçekleştirmek için delege seçimi konusunda kapsamlı bir araştırma yaptık, çeşitli modeller geliştirerek resmi makamlardan görüş aldık ve delege seçimi yöntemimizi belirleyip uygulamaya karar verdik.


Mesleğine gönül veren, mesleki sorunların çözümüne katkı sağlamak isteyen tüm üyelerimizi seçim sürecine aktif olarak katılmaya davet ediyoruz. 


Delege adaylığı başvurusu tarafınıza e-posta ve sms yolu ile gönderilen link üzerinden 3 Nisan - 23 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup kesinleşen listeler üzerinden delege seçimi 18 Mayıs 2024 Cumartesi tarihinde Ankara'da Sendika Genel Merkezi'nde gerçekleşecektir. 


Delege adaylarımızın, Ankara'da gerçekleşecek olan Genel Kurula katılım zorunluluğunu yerine getirebilecek durumda olmaları büyük önem arz etmektedir. 


Delege adaylığı başvurunuz ve seçimlere katılımınızla sendikamıza güç ve destek vermenizi bekliyoruz.


Saygılarımızla,

TEİS YÖNETİM KURULU


Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page