top of page

TEİS:2022 Yılından Öncelikli Beklentimiz İlaç Fiyat Kararnamesi’nin Güncellenmesidir.TEİS GENEL BAŞKANI SAYDAN: “2022 YILINDAN ÖNCELİKLİ BEKLENTİMİZ İLAÇ FİYAT KARARNAMESİ’NİN GÜNCELLENMESİDİR"


Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, “Yayınlanmasının üstünden 13 yıl geçmesine rağmen hiç güncellenmemiş olan beşeri ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan karlılık tablosundaki kademe oranlarının mevcut piyasa koşullarına uygun olacak şekilde güncellenmesi gerekmektedir. 2022 yılında öncelikli beklentimiz İlaç Fiyat Kararnamesi’nin (İFK) güncellenmesidir” dedi.

TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, 2022 beklentilerini ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Saydan, “Eczane sahibi eczacılar için ilaç fiyatları sadece; vatandaşın ulaşabileceği, erişebileceği kolaylıkla alarak tedavi olacağı fiyatlar olması açısından önemlidir. İlaç fiyatları; ilaç firmalarını, yani üretici ve ithalatçıları ilgilendirir. Ancak ilaçların fiyatı kadar bulunabilirliği ve erişebilirliği de önemlidir. Bu yüzden biz eczacılar olarak her zaman ‘en pahalı ilaç bulunmayan ilaçtır’ demekteyiz” dedi. Nurten Saydan’ın açıklaması şöyle:

BEKLENTİMİZ İFK’NIN GÜNCELLENMESİDİR: Eczane eczacıları olarak kademeli (regresif) karlılık oranı ile çalışmaktayız ve yayınlanmasının üstünden 13 yıl geçmesine rağmen hiç güncellenmemiş olan beşeri ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan karlılık tablosundaki kademe oranlarının mevcut piyasa koşullarına uygun olacak şekilde güncellenmesi gerekmektedir. 2022 yılında öncelikli beklentimiz İlaç Fiyat Kararnamesi’nin (İFK) güncellenmesidir Dünya Sağlık Örgütü eczacılık mesleği için ‘ticari kaygıdan uzak olmalıdır’ demektedir. Mesleğimizi icra ederken sadece ticari düşünmememiz gerekirken neden ülkemizde eczanelerimiz ekonomik zorlukla boğuşmaktadır? Oysa; her ülke kendisine özgü bir eczane çalışması yapmış ve ilaç karının yanı sıra kutu başı veya reçete başı veya her ikisi birden meslek hakkı ilave etmiştir. Her ne hikmetse bize Avrupa Birliği’nde uygulanan kademeli karlılık gelmiş lakin Avrupa Birliği’nde olan meslek hakkı uygulaması unutulmuş ya da görmezden gelinmiş. Meslek hakkımız majistral ilaçlarımızda mevcut; laboratuvara girdik mi eczacı oluyoruz, bankoya geldik mi o denli bilgi verdiğimiz halde eczacı olamıyoruz!

SGK BAŞKANLIĞI’NIN ECZACININ ELİNİ FERAHLATMASI GEREKİYOR: Bildiğiniz üzere bizim asıl Bakanlığımız yani hiyerarşik olarak bağlı olduğumuz amir Bakanlığımız Sağlık Bakanlığı'dır. Ancak SGK da yaptığı düzenlemelerle bizi ekonomik açıdan etkileyen bir kurumdur. Sağlık Bakanlığı’nın İFK’daki oranları, SGK’nın da sözleşmedeki oranları biran evvel Maliye Bakanlığı'nın Yeniden Değerleme Oranı tespitine uygun olarak güncellemesi gerekiyor. Yeniden Değerleme Oranı nedir diyecek olursak; Yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oran Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmiş ve 2021 yılı için yüzde 36,20 olarak tespit edilmiştir. SGK Başkanlığı'nın bu orana göre eczane iskonto oranlarını ve cirolarını belirleyip eczacının elini ferahlatması gerekiyor.

SGK’NIN KAMU KURUM İNDİRİMLERİ İLE İLGİLİ SORUNA ÇÖZÜM BULMASI GEREKİYOR: Aynı zamanda SGK tarafından Kamu Kurum İndirimleri (KKİ) ile ilgili soruna çözüm bulunması gerekiyor. Bu görev Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nındır. İlaçların iskonto pazarlığını, ödemesini yapan kurumun İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği'ne uygun olarak taahhütname alarak bu görevi yapması gerekir. Bunu vatandaşa veya eczaneye bırakarak çözümleyemez. İlaç firmaları ödeme listesinde üste çıkmak için ölçüsüzce KKİ’ler vermeye cesaret ettiğine göre SGK da ilaç firmalarından taahhütname alırken ‘çıkacak KKİ’leri yapacağım’ imzası alabilir ve yılan hikayesine dönen KKİ sorunu çözülmüş olur. SGK sözleşmesinin yeniden değerleme oranına uygun bir şekilde güncellenmesi ve KKİ’ler için SGK’nın görevini yapmasıdır.”

Comments


bottom of page