top of page

TEİS: Eczacılık fakültelerinin sayısının arttırılması istihdam sorunu yaratıyor.


medikal akademi

Değerli Üyelerimiz,07.04.2014 Medikal Akademi isimli Tıp Dergisine  verilen eczacı istihdam sorunu ile ilgili yazımız  bilgilerinize sunulur.

TEİS: Eczacılık fakültelerinin sayısının arttırılması istihdam sorunu yaratıyor

6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’a eklenen nüfusa göre serbest eczane sayısı sınırlamasının, eczacılık mesleğine olumlu etkileri beklenirken, eczacılık fakülteleri sayısındaki artış ile geleceğe yönelik beklentilerin giderek daha da karamsar hale geldiğini söyleyen Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, fakülte sayısı ve kontenjan artışına bakıldığında önümüzdeki yıllarda işsizliğin, eczacılık mesleğinin en önemli sorunlarından biri haline geleceği dile getirdi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ecz. Nurten Saydan, mevcut eczacılık fakültelerinde bile altyapı imkanlarının yetersiz olduğunu, eczacılık fakültesi sayısının katlanarak artmasının artık eczacılık eğitiminin niteliğini de tartışılır hale getirdiğini belirterek, “Son 15 yılda 25 fakültenin açılması istihdam problemi yaratmaya başlamıştır” dedi.

Saydan konuyla ilgili açıklamasını şöyle sürdürdü: “Ülkemizin yanlış eğitim politikalarının sonucu olarak mezun olacakların nerede istihdam edileceği düşünülmeden neredeyse her ilde bir üniversite açılması sonucu, sadece eczacılıkta değil birçok meslek grubunda üniversiteden yeni mezun insanlarımız istihdam sorunu yaşamaktadır. Fakülte sayısı ve kontenjanlarının artması eczacılık sektöründe olumsuz sonuçlar meydana getirmeye başladı. İstihdam alanları oluşturulmadan her geçen gün kontrolsüzce fakülteler açılmaya devam ediyor.

  Mezun olan eczacı sayısının artması, mezun olanların büyük bir bölümünün eczane eczacılığı yapmayı düşünmesi, eczane başına düşen nüfusun azalması, ilaç fiyatlarındaki indirimlerle eczacının sermayesinin erimesi gibi nedenlerden dolayı eczane eczacılığı yapmak giderek daha da zorlaşmaktadır. Eczane açmak, bu işten kar etmek ve halka yeterli sağlık hizmeti vermek artık neredeyse imkansız hale gelmiştir.

“Fakülte sayısının fazla olması eczacılık hizmetinin kalitesini artırmaz” İşsiz üniversite mezunu insan sayısı her yıl artmaktadır. Uzun yıllardır her ile bir üniversite açılması neredeyse devlet politikası haline gelmiştir. Bu yanlışın düzeltilerek sorunun kaynağından halledilmesi gerekmektedir. Şu an ülkemizdeki eczacılık fakültelerinden her yıl 2 binin üzerinde mezun verilmektedir. Üniversitede yapılan araştırmalar, yapılan yatırımlara göre çok az olduğundan dünya literatüründe yerimiz çok azdır. Yani sayının fazla olması eğitimin kalitesine de bir katkı sağlamamaktadır. Dolayısıyla fakülte sayısına ve öğrenci kontenjanına bir sınırlandırma mutlaka getirilmeli. Klinik, kamu ve sanayi alanında istihdam edilecek şekilde eğitim öğretim branşlaştırılarak yeni istihdam alanları yaratılmalıdır. Böylece her yeni mezunun eczane açmak zorunda bırakıldığı sistemin tasfiyesi sağlanmalıdır. Diğer yol ve yöntemler sorunun geciktirilmesinden başka yarar sağlamayacaktır.

Özel sektör ve kamuda istihdam kapasitesinin artırılması, ayrıca üniversitelerde akademisyen kadrolarının kapasitesinin geliştirilmesi ve koşullarının iyileştirilmesi gerekmektedir. Böylece eczacılık fakültesi mezunlarının serbest eczane açmanın dışında imkânlarının artırılması sağlanacaktır.

Comments


bottom of page