top of page

TEBLİĞ DEĞİŞİKLİĞİNDE DİKKAT EDİLECEKLERDEĞERLİ ÜYELERİMİZ,

26.10.2021 tarihli ve 31640 sayılı Resmî Gazetede “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır.


Sizlerin Sendikası olarak ,ilaç hizmetimizi aksatacak , ekonomik yönden hizmetimize ve vatandaşlarımıza negatif olarak yansıyacak her değişiklik için hukuki hakkımızı kullandığımızı ve kullanmaya devam edeceğimizi bilmenizi isteriz.


Tebliğ de oluşan yeni değişiklikler aşağıda bilgilerinize sunulur.


TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)


TEBLİĞ DEĞİŞİKLİĞİNDE DİKKAT EDİLECEKLER


***4.2.1.c-4 Ustekinumab maddesinde ödeme koşullarına Crohn hastalığı ve Ülseratif kolit de eklenmiştir.


***4.2.1.c-10 İksekizumab için Aktif psöriatik artiritli erişkin hastalarda ödenme koşulları getirilmiştir.


***4.2.1.11 ve 12 maddeleri ile Guselkumab ve Risankizumab Orta ve şiddetli plak psöriazli erişkin hastalarda geri ödemeye alınmıştır.


***4.2.2 madde 1: Trazodon uzatılmış salımlı formları ‘’orta –ağır depresif bozukluk’’ tedavisinde geri ödenmeye alınmıştır.


***4.2.6.A Büyüme bozuklukları maddesine 4. Madde olarak çocuklarda Prader-Wili Sendromu(PWS) ve 5. Madde çocuklarda kronik böbrek yetmezliği (KBY) ile ilişkili büyüme bozukluğu tedavi şartları gelmiştir.


***4.2.12.A Spesifik immunglobulinlerin kullanımı ilkelerinde tedavi sonlandırma kriterlerinde güncelleme yapılmıştır. Buna göre;

‘’Düşük risk grubu hastalarda her halükarda KC(Karaciğer nakli) naklinden 1 yıl, yüksek risk grubu hastalardan KC nakli öncesi hepatoselüler kanseri bulunan hastalarda KC naklinden sonra 10 yıl,diğer yüksek risk grubu hastalarda KC naklinden 5 yıl sonra HbIg tedavisi sonlandırlır. Delta virus veya HIV ile ko-enfekte olan hastalarda ise ömür boyu HBIg tedavisi devam eder.’’


***4.2.12.B maddesine h) bendi eklenmiştir.

h)Kronik İnlamatuvar Demiyelizan Polinöropati (KIDP) olan hastalarda IVIG ile stablizasyondan sonra idame tedavisi olarak nöroloji uzman hekimleri tarafından..

Böylece yalnızca sc yolla kullanılan ımmunglobulinlerin yer aldığı 3.maddeye (g)ve (ğ)bentlerinden sonra ‘’h’’ bendi de eklenmiştir.


***4.2.13.1 Kronik hepatit B tedavisi maddesinin 1.fıkrasında yer alan ‘interferonlar veya’ ibaresi suttan çıkarılmıştır. 2.fıkrasında geçen ‘interferonlar veya pegile interferonlar ile tedavi’ başlığı ‘pegile interferonlar ile tedavi’ olarak değişmiştir.


***4.2.14.c (3) Abirateron maddesine c bendi eklenmiştir;

C)Hormonal tedaviye duyarlı ancak kemoterapi için uygun olmayan ve en az 2 risk faktörüne sahip olan metastatik prostat ca’da progresyona kadar prednızolon ile kombine olarak bedeli karşılanır.


RİSK FAKTÖRLERİ:

1.Gleason skorunun 8 veya üzerinde olması

2. En az 3 kemik metastazının olması

3. Visseral metastaz olması

***İnotuzumab ozogamisin geri ödemeye alınmıştır.


***4.2.24.A Bendine TRİMBOW için 9.madde eklenmiştir.

‘’9.Beklometazon+formoterol+glikopronyum etken maddelerini sabit dozda içeren ürünler ,uzun etkili beta2 agonist ve orta doz inhale kortikosteroid kombinasyonu ile yeterince kontrol edilemeyen ve önceki yıl bir veya daha fazla astım alevlenmesi yaşayan erişkin hastaların idame tedavisinde göğüs hastalıkları,göğüs cerrahisi,alerji ,iç hastalıkları uzman hekimleri tarafından reçete edilir. Bu uzman hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporu mevcut ise tedavisinin devamı için diğer hekimlerce de reçete edilmesi halinde bedelleri kurumca karşılanır.’’


***4.2.30A Numaralı maddenin 1. Fıkrasına ‘’c)Sildenafil etkin maddeli ilaçlardan Sağlık Bakanlığınca onaylı endikasyonunda 1-17 yaş pulmoner arteryel hipertansiyon endikasyonu bulunan ilaçlar için 7 yaş altı hastalarda klinik efor kapasitesi koşulu aranmaz. ‘’ hükmü getirilmiştir.


*** ek4 f listesi 67. Maddede düzenleme yapılmıştır. Buna göre adrenalin otoenjektör formları 1 yıl içinde toplam 4 enjektörden fazla kullanılmaları halinde yalnızca immunoloji,alerji uzman hekimlerince rapor düzenlenerek imunoloji ve alerji uzmanlarınca reçete edilmesi koşulu getirilmiştir.


**Yatan hastalarda kullanılmak üzere Ibuprofen lizin En çok 32 haftalık ve ağırlığı 500-1500 g olan ve mutad tıbbi tedavilerin etkili olmadığı prematürelerde görülen Patent Duktus Arteriozus(PDA) Tedavisinde çocuk kardiyoloji, çocuk kalp ve damar cerrahisi veya neonataloji uzman hekimlerince yazılması halinde bedelleri kurumca karşılanacaktır. Yine yatan hastalarda kullanılmak üzere karbesotin her hastaya yalnızca 1 kutu olacak şekilde geri ödemeye alınacaktır.

Comments


bottom of page