T.C.SGK,GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE YAPILAN BAŞVURUMUZ.(Yatan hasta reçetelerinde çıkan birikmiş Muayene K


teis yeni

Değerli Üyelerimiz,

Bildiğiniz üzere görevimiz olmadığı halde muayene katılım paylarının tahsilatı eczanelerimizde sıkıntı yaratmaktadır. Özellikle  yatan hastalarda muayene ücreti olmamasına rağmen, reçetelerinde geçmiş muayene ücretleri çıkmakta  ve bu durum başka bir sıkıntı yaşamamıza neden olmaktadır. Sizlerden gelen bu sorun için sendikamızca kurum ilgili birimlerine başvuru yapılmıştı. http://arsiv.teis.org.tr/index.php/2013/01/25/sendikamizca-sosyal-guvenlik-kurumuna-yapilan-basvuru/

Başvurumuza gelen cevaba göre SUT değişikliği yapılması gerekliliği oluşmuştur. Kurumdan gelen cevap yazısı ve tekrar Sendikamızca SUT maddesi değişikliği yapılması hakkında  başvurumuz aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası )

GSS GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GELEN CEVAP YAZISI

KURUMA YAPILAN BAŞVURUMUZ

19/01/2015

  TEİS2015-01

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA

    Konu : Yatan hasta reçetelerinde çıkan birikmiş Muayene Katılım Paylarının tahsilatı hk.

Bilindiği üzere Sağlık Uygulama Tebliği’nin 3.2.1. maddesi gereği sağlık hizmeti sunucularında yapılan ayakta muayene sonucu oluşan “Muayene Katılım Payı” ücreti kurumunuzdan gelir ya da aylık alanların maaşlarından, diğer kişilerin ise reçete ile ilk eczaneye müracaatında kişilerden tahsil edilmektedir.

Ancak; katılım payını eczaneye ödemek zorunda olan kişilerin hastaneye yatması ve kendileri için yatan hasta reçetesi düzenlenmesi durumunda daha önceye ait muayene katılım payları eczaneye ilk müracaatları olan bu yatış dönemindeki yatan hasta reçetesinde çıkmakta ve bu reçetelerdeki muayene katılım payı tahsilatında ciddi sorunlar yaşanmaktadır.

Bütün yatan hastaların fiziki ve maddi durumları da göz önünde bulundurularak üyemiz eczacıların ve hastaların mağduriyetinin önlenmesi için yatan hasta reçetelerinde çıkan birikmiş Muayene Katılım Payı ücretinin ötelenerek sadece ayakta tedavi reçetelerinde çıkmasının sağlanması için 2013 Yılı Sağlık Uygulama Tebliği’nin 1.8.1 – Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı başlıklı (4) bendinin “Sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayene sonucunda oluşan ve eczanelerce kişilerden tahsil edileceği belirtilen ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payları kişilerin “ayaktan, günübirlik, evde bakım reçete alt türlerinde hazırlanmış ” reçete ile eczaneye ilk müracaatında kişilerden tahsil edilir.”

şeklinde düzenlenmesi için gereğini bilgilerinize arz ederim.

Ecz. Nurten SAYDAN        

  TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKANI

#onecikan