top of page

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞINDAN, Medula Reçete “Güvenlikli Elektronik İmza” TEMİNİ HAKKINDA DU


tchsk

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, E-Reçete “Güvenlikli Elektronik İmza’ temini hakkında duyuru

Değerli Üyelerimiz,

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından SGK MEDULA E-Reçete “Güvenlikli Elektronik İmza’ temini hakkında duyuru yayınlanmış olup ,duyuru aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası )

DUYURU

SGK MEDULA e-Reçete uygulaması için gerekli olan “Güvenlikli Elektronik İmza” temini için SGK Kurum web sayfasında 18.03.2016 tarihinde yayımlanan ; ” Güvenlikli Elektronik İmza’ ile ilgili duyuruda 01.04.2016 tarihinden itibaren halen gerekli teknik imkana sahip olmayan hekimler için ikinci talep başvuruları sağlık hizmet sunucularınca gerekçeleri ile birlikte Kurumumuz Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerine yapılacağı belirtilmiştir” denilmektedir.

Ancak; Aile hekimliği ve toplum sağlığı merkezlerinde görev yapan hekimlerin bağlı bulunduğu Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerinin bulunmamasından dolayı, mağduriyetlerin yaşanmaması adına; başvuruya ihtiyaç olmaksızın, Nisan ayı için SGK tarafından Ocak ayında duyurulan süre kadar bir uzatım MEDULA Sistemi üzerinde yapılacaktır. Bu süre içinde hekimlerimizin ’Güvenlikli Elektronik İmzalarını temin etmeleri gerekmektedir.

Aile Hekimlerine önemle duyurulur.

THSK (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu)

Comments


bottom of page