top of page

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI TİTCK’NA YAPILAN BAŞVURUMUZ (Tıbbi malzeme hk.)


teis yeni

                                                                                     Tarih: 17/04/2015

                                                                                    Sayı : TEİS2015-12

TC SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE İLAÇ ve TIBBİ CİHAZ  KURUMU

BAŞKANLIĞI’NA

Sadece eczanelerde satılabilecek ürünler ile, eczanelerde de satılabilecek ürünlerin neler olabileceği, kurumunuza tarafından yayımlanan  Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik’in 42. Maddesinde tanımlanmıştır.

Ülkemizin en ücra köşelerinde bile sağlık hizmeti sunan eczanelerimiz, halkımıza 24 saat kesintisiz sağlık hizmeti sunmaktadır. İlaca ve tıbbi malzemelere en kolay ulaşımın, ancak eczaneler aracılığıyla olanaklı olduğu da açıktır.

Ancak, bir takım tıbbi malzemenin eczanelerimizde satılması konusunda bir takım tereddütler ve yanlış bilgilendirmeler yapılmakta , bu da eczacılarımızı bu ürünlerin tedarikinde ve satışında sıkıntıya sokmaktadır.

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik’in, 42. Maddesinin 2.fıkrasının  d bendinde, “kapsamı kurumca belirlenen tıbbi malzemeler”, ifadesi yer almaktadır. Bu sebeple tıbbi malzemelerin eczanelerimizde satılması yönünde, hukuka ve yönetmeliğe aykırı bir durum söz konusu değildir. Bununla birlikte, 4. fıkrasında ise  “tıbbi malzemenin kapsamı ihtiyaç durumuna göre belirli aralıklarla Kurumca belirlenerek ilân edilir.” denilmektedir.

Kişinin kolaylıkla kendi kendine kullanabileceği ve uygulayabileceği , suiistimali ve sağlık yönünden  kişiye zararı  olanaklı olamayan bir çok tıbbi ürün şu anda bir çok eczanemizde hastalarımıza sunulmaktadır.

Tansiyon aletleri, şeker ölçüm çubukları ve makineleri, ateş ölçerler, el bilek ateli vb ortopedik malzemeler gibi hastaların kolaylıkla kendi kendine, evinde uygulayabileceği/kullanabileceği birçok ürün mevcuttur. Bu ürünlere en kolay ulaşım yolu ise yukarıda da belirttiğimiz üzere eczanelerdir.

Oluşan tereddütlerin giderilmesi için, Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik’in, 42. Maddesinin, 4. Fıkrasında yer aldığı üzere, eczanelerde satılabilecek bu ürünlerin listesinin, yukarıda anlattığımız gerekçeler göz önüne alınarak hazırlanması zarureti vardır.

Bu sebeple, gereken çalışmanın ivedilikle yapılarak sonuçtan sendikamıza bilgi verilmesi hususunu bilgilerinize arz ederim.

    Ecz. Nurten Saydan

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası

Genel Başkanı

#onecikan

bottom of page