top of page

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU’NA YAPILAN BAŞVURU (Hastaneden ayrılan


teis4

                                                                                              21/03/2016

                                                                                              TEİS2016-38      

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU’NA

ANKARA

Konu :  Hastaneden ayrılan doktorların çıkarmış olduğu raporlarda yapılması gereken düzeltmeler hk.

Bilindiği üzere kurumunuza bağlı hastanelerde SGK kapsamındaki hastalara ait ilaç raporları ve reçeteler düzenlenerek  üye meslektaşlarımızın eczanelerinden ilaçlar temin edilmekte, tedavi süreci stabil bir süreç olmadığı için de rapor süresi içinde hastaların kullandığı ilaçların doz miktarları ve kullanım şekilleri değişmektedir.  Tedavi sürecinin bir parçası olan söz konusu bu değişikliğin hastanın raporunda belirtilmemiş olması durumunda SGK tarafından yapılan kontrollerde üyelerimizden  bu değişikliğin rapora işlenmesi istenmekte, raporda yapılacak bu tip düzeltmelerde de üyelerimiz zaman zaman mağduriyet yaşamaktadırlar. Şöyle ki;

İstanbul Beyoğlu Kamu Hastaneleri Birliği’ne bağlı Eyüp Devlet Hastanesi’nde bir hastaya  çıkartılmış Arterial Hipertansiyon raporunda günlü kullanım dozu 5 mg olarak belirtilmiş Ramipril etken maddeli Delix adlı ilaç; ilgili hastaya doktoru tarafından son bir yıldır 5 mg yerine 10 mg’lık doz uygun görülerek 10 mg olarak reçete edilmiş olmasına rağmen hastanın reçetesi raporlu şekilde SGK sistemine kaydedilmiş ve SGK kontrolleri sırasında rapordaki doz ile reçetedeki doz farklılığı sebebiyle  SGK  tarafından raporun düzeltilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Eyüp Devlet Hastanesi’nde raporun düzeltilmesi konusundaki başvuru sonucu raporu düzenleyen hekim emekli olup hastaneden ayrıldığı için Eyüp Devlet Hastanesi’ nin ilgili branştaki diğer hekimleri ve Başhekimi ile görüşülmüştür. Görüşmeler neticesinde Başhekimlik, talep edilen düzeltmenin, ilgili hekim hastaneden ayrıldığı için “usulsüzlük” olacağını belirterek raporda düzeltme yapılmasından imtina etmiştir. Hastane Başhekimine, teknik olarak bu değişikliği yapabilecek olduklarının aktarılması ve SGK protokolünün 3.3.2 maddesindeki “İade edilen reçetelerde ve eki belgelerde yapılacak düzeltmelerde, reçeteyi yazan doktor yoksa başhekimlik kaşe ve onayı kabul edilir” ifadesinin ve T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Sağlık Raporlarının Düzenlenmesi Hakkındaki 26.09.2014 Tarih 2014/29 sayılı Genelgesi’nde yer alan

“16. Hasta kimlik bilgileri veya ilaç adına ilişkin yazım hataları ile SUT hükümlerine göre eksikliği bulunan (ilacın kullanım dozu, etken madde, kullanım süresi, ilgili hekim onayı veya tedavi şeması, ICD-10 kodu) sağlık raporları, bu düzeltmelerin aslına sadık kalmak kaydıyla; uzman hekim raporlarında, raporun çıktığı hastanede raporu düzenleyen hekim tarafından (bu hekimin bulunmaması halinde aynı branştan hekim), sağlık kurulu raporlarında ise raporda yer alan hekimlerden biri tarafından yapılması, raporlar elektronik ortamda düzenlenmiş ise; bu düzeltmelerin başhekimlik tarafından elektronik ortamda onaylanması koşuluyla, düzeltmeye esas reçete tarihinden itibaren rapor süresinin sonuna kadar geçerlidir. “ şeklindeki hükümler hatırlatılmasına rağmen hastaneden ayrılmış bir hekim tarafından düzenlenmiş raporda değişiklik yapılmasını uygun görmeyerek, düzeltme yapılmasını sağlamamıştır.

Bu ve benzer konularda ilaç kullanım raporlarında doz, teşhis, etken madde, vb bilgilerde herhangi bir eksiklik/düzeltme olduğunda hastaların ilaç temin süreçlerinde ve eczanelere yapılan ödemelerde sıkıntılar  yaşanmaktadır. Sağlık hizmetinin kesintisiz devam edip, hastanın ve eczacıların reçete/rapor düzenlenmesi ile ilgili süreçlerdeki sorunlardan dolayı mağdur olmaması için sağlık kuruluşlarından daha iletişime açık, daha çözüm odaklı bir yaklaşım beklemekteyiz.

Başta İstanbul Eyüp Devlet Hastanesi Başhekimliği olmak üzere reçete/rapor düzeltilmesi sürecinde çözümden uzak bir tavır sergileyen Kurumunuza bağlı tüm hastanelere gerekli bilgilendirme ve uyarıların yazılı olarak yapılmasını, sonucun tarafımıza yazılı olarak bildirilmesi için gereğini bilgilerinize arz ederim.

                                                                           Ecz. Nurten SAYDAN

                                                        TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

                                                                           GENEL BAŞKANI

Комментарии


bottom of page