top of page

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE YAPILAN BAŞVURUMUZ.(İcap Nöb


26/09/2017 –  TEİS2017-55

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

ANKARA

Konu :  İcap Nöbetlerinde Görevli Hekimlerin Medula’da Tanımlanmaması Sorunu Hk

         Bildiğiniz üzere Kurumunuza bağlı hastanelerde nöbet tutan hekimlerin bir kısmı ilgili hastane personeliyken bir kısmı da icap nöbeti görevlendirmesiyle çalıştırılan hekimlerdir. İcap nöbetinde görevli hekimin bahse konu mesaisi MEDULA ‘ya hastane yönetimlerince bildirilmediği takdirde hak kaybı ve mağduriyetler yaşanmaktadır. Şöyle ki;

         Nöbet saatlerinde eczanelere gelen reçeteler Medula sistemine kaydedilmek istendiğinde, şayet reçete eden hekimin bahse konu mesaisi Medula’ya hastane yönetimince bildirilmediyse, ilgili reçete için provizyon alınamamakta ve hak sahibi hastalar ilaçlarını sosyal güvence kapsamında alamamaktadır. Mevcut durumda zaten yoğun ve stresli bir mesai olan nöbet çalışması sırasında, hastane yönetimlerinin ihmalinden kaynaklı yaşanan bu ve benzeri sorunlar eczacılarla hastaları karşı karşıya getirmektedir.

         Başta icap nöbetlerinde görevli hekimler olmak üzere tüm hekimlerin mesailerinin Medula’ya zamanında ve doğru bildirimlerinin yapılması konusunda Kurumunuza bağlı tüm hastanelere gerekli bilgilendirme ve uyarıların yazılı olarak yapılmasını, sonucun tarafımıza yazılı olarak bildirilmesi için gereğini bilgilerinize arz ederim.

                                                                           Ecz. Nurten SAYDAN

                                                         TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

                                                                            GENEL BAŞKANI

#onecikan

bottom of page