top of page

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMUNDAN


onemlı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMUNDAN

Değerli Üyelerimiz,

T.C.Sağlık Bakanlığı TİTCK tarafından İl Sağlık Müdürlüklerine 6308 nolu Kanunla ilgili ECZANE KAPATMA KONUSUNDA gönderilen yazı, aşağıda bilgilerinize sunulur.

6308 sayılı kanun metni için TIKLAYINIZ.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Sayı : B.10.1.İTK.0.61.00.00/010.07.01

Konu: Eczane kapatma

…….VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü)

Bilindiği gibi, 31/05/2012 tarihli ve 28308 sayılı 6308 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un bazı maddelerinde değişiklik yapılması, bazı maddelerin ise mezkur Kanun’a eklenmesi öngörülmüştür. 6308 sayılı Kanun’un 9 uncu maddesi ile 6197 sayılı Kanun’a eklenen Geçici 3 üncü maddesinde,

“Bu maddenin yürürlüğe girdiği takvim yılında eczacılık yapma hakkını haiz eczacılar ile eczacılık fakültelerinde okumakta olan ve okumaya hak kazanmış bulunanlar hakkında, bir defaya mahsus olmak üzere nüfusa göre eczane açılmasına ve nakline dair sınırlamalara ve yardımcı eczacı olarak çalışma zorunluluğuna ilişkin hükümler uygulanmaz. Bu kimseler, sahip ve mesul müdürlüğünü yaptıkları eczaneleri bir sefere mahsus olmak üzere devredebilirler.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte serbest eczanesi bulunan eczacılar, bir defaya mahsus olmak üzere herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın eczanesini bulunduğu ilçe dışına nakledebilir ve devredebilir.” denilmiş, 10 uncu maddesinde de, “Bu Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği” belirtilmiştir.

Buna göre;

1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği takvim yılında -2012 yılı– eczacılık yapma hakkını haiz eczacılar ile eczacılık fakültelerinde okumakta olan ve okumaya hak kazanmış bulunanlar hakkında bir defaya mahsus olmak üzere 6197 sayılı Kanun’un 5 inci maddesinde yer alan nüfusa göre eczane açılmasına ve nakline dair sınırlamalar ile yardımcı eczacı olarak çalışma zorunluluğuna dair hükümler uygulanmayacaktır. 2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği 31/05/2012 tarihinde serbest eczanesi bulunan eczacılar, bir defaya mahsus olmak üzere herhangi bir kısıtlamaya tâbi olmaksızın eczanesini bulunduğu ilçe dışına nakledebilecek veya devredebilecektir. Hâl böyle iken, eczacıların kapatma hâlinde söz konusu kriterlere tâbi olmadan yeniden eczane açabilecekleri şeklinde yönlendirildikleri ve mağduriyete sebebiyet verildiği yönünde bildirimler alınmaktadır. Kanun hükmü ile, 31/05/2012 tarihinde serbest eczanesi bulunan eczacılara sadece devir veya nakil hakkı tanıdığından bu tarihten sonra eczanesini kapatanlar yeniden eczane açma talebinde bulunmaları hâlinde nüfusa göre eczane açılması kriterine tâbi olacaklardır. Bilgilerinizi rica ederim.

Dr. Ercan ŞİMŞEK

 Kurum Başkanı V.

Comments


bottom of page