top of page

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNE YAPILAN BAŞVURUMUZ..


teis yeni

                                                                                                                           24/01/2014

                                                                                                                         TEİS2014-16/15

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Ve

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Konu               : 6197 sayılı yasanın 9. maddesinde düzenlenen mirasçı çocukların eczane işletme hakkının kısıtlanması hk.

Bilindiği gibi, 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 8. maddesi ile “vefat eden veya hacredilen veya meslek ve sanatının icrasından mütevellit devamlı malüliyete duçar olan bir eczane sahibinin karısı veya kocası veya çocukları varsa, eczanenin bunlar hesabına bir mesul müdürün idaresi altında işletilmesine” Bakanlığınızca ruhsat ve izin verilmektedir.

            Kanunun 9. maddesinde ise; “Ölen bir eczacının karısı veya kocası veya çocukları namına mesul müdür tarafından idaresinin (5) seneyi geçemeyeceği ve fakat; ölen eczacının çocuğu bu müddetin hitamında reşit değilse, reşit oluncaya ve eczacı mektebine veya fakültesine girdiği takdirde bu tahsili bitirinceye kadar devam edeceği” düzenlenmiştir.

 Bu düzenlemeler sayesinde; eczacı anne veya babası vefat eden çocuklar (lise eğitimi 3 sene iken, son sınıfta henüz 18 yaşını doldurmadıkları için) eczacılık fakültelerini kazandıkları taktirde, mezun olana kadar murislerinin eczanesini bir mesul müdürün idaresi altında işletebilmekteydi.

Ancak; 2005-2006 eğitim öğretim yılından itibaren lise eğitiminin 4 yıla çıkarılması nedeniyle, eğitim hayatı boyunca hiç sene kaybı yaşamamış öğrenciler, lise son sınıfta iken 18 yaşını doldurmaktadırlar. Kendi namına vefat eden ebeveyninin eczanesini işleten çocuklar halen, eğitim süresinin 1 yıl uzamış olması nedeniyle, lise son sınıfta reşit olmakta ve 6197 sayılı yasanın kendilerine tanıdığı Eczacılık Fakültesini kazandıkları taktirde, bu tahsili bitirinceye kadar söz konusu eczaneyi işletme haklarını kullanamamaktadırlar.

2005-2006 Yıllarında eğitim süresinde yapılan değişiklikle, 6197 sayılı yasada eczacı anne veya babası vefat eden çocuklara tanınan Eczacılık Fakültesinden mezun oluncaya kadar varislerinin eczanesini işletme hakkını kaldırmanın amaçlanmadığı muhakkaktır. Ancak yapılan düzenleme 6197 sayılı kanundaki düzenlemeden sonra olduğu için 6197 sayılı Kanunda varislere tanınmış olan hak yasada var olmasına rağmen uygulamada kullanılamaz hale gelmektedir. Bu sebeplerle; 6197 Sayılı Kanunda gerekli yasal değişikliklerin yapılmasını talep etme zorunluluğu doğmuş olup, bu konuda yasa değişikliği teklifinin Bakanlığınızca hazırlanarak hak mağduriyetine sebep olan durumun ortadan kaldırılması için gereğinin yapılmasını, sonucun tarafımıza yazılı olarak bildirilmesini talep eder, bilgilerinize sunarım.

                                                              ECZ. NURTEN SAYDAN

                                                                  TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

                                                                             YÖNETİM KURULU BAŞKANI

#onecikan

bottom of page