top of page

T.C.ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE YAPILAN BAŞVURUMUZ.


teis4

Değerli Üyelerimiz,

Sizlerden gelen şikayetler doğrultusunda cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü reçetelerinden çıkan ve  alınması gereken ilaç fiyat farklarında yaşanan sorun için ilgili Bakanlık Genel Müdürlüğüne sendikamızca başvuru yapılmıştır. Yapılan başvuru aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS YÖNETİM KURULU

                                                                                                        21/01/2016

                                                                                                       TEİS2016-13

T.C.ADALET BAKANLIĞI

CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HSYK Binası Konyayolu numara :70

Beşevler /ANKARA

         Konu : Sağlık Yardımı Adalet Bakanlığı tarafından karşılanan kişilerin reçetelerinden çıkan ilaç fiyat farkları hk.

         Bilindiği üzere “Adalet Bakanlığı Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol” çerçevesinde Cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin reçetelerinde yer alan ilaçlar anlaşmalı eczanelerce temin edilmekte ve cezaevi yetkililerine teslim edilmektedir.

         Söz konusu kişilere eczacıların birebir ulaşması mümkün olmadığı gibi, bu kişilerin bakımları ve sağlık hizmetlerinin karşılanması tamamen Bakanlığınızı sorumluluğunda olduğu için, bu kişilere ait reçetelerin karşılanmasında ortaya çıkan farkların da Bakanlığınızca ödenmesi gerektiği izahtan varestedir.

         Bu yüzden; söz konusu Protokolün Ek-3 24. maddesi : “…bu kişilerin reçetelerinde çıkacak fiyat farkının sözleşme eki Ek 6-B’de göründüğü gibi çıktı üzerinde miktara eklenerek hesaplanacak ve eczacı indirimi düşüldükten sonra kuruma fatura edilecektir. Kurum ; reçetede ilaç(lar)ın kamu fiyatı ve oluşabilecek fiyat farkı eklenmiş toplam tutar üzerinden eczacı indirimi düşülerek yansıtılmış tutarı aynen ve tamamen ödeyecektir….” şeklinde açık ve amir hüküm içerecek şekilde düzenlenmiştir.

         Halen yürürlükte olan protokol hükmündeki açık ve amir düzenlemeye rağmen, üye meslektaşlarımızdan gelen bildirimlere göre bazı cezaevi yönetimleri reçetelerde oluşan ilaç fiyat farklarını ödemeyeceklerini, sadece kamu fiyatını ödeyeceklerini sözlü olarak bildirerek faturaların bundan sonra bu şekilde düzenlenmesini istemektedirler.

         Hem eczaneler hem de ilaca ulaşmak isteyen Bakanlığınız gözetimindeki kişilerin uygulamada bir çok karışıklık, mağduriyet ve telafi edilemez hak kayıpları yaşamasına neden olacak olan bu tür girişimlerin önlenmesi için “Adalet Bakanlığı Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol” e açıkça aykırı uygulamayla ilgili olarak bilgilendirilmesi, eczane fatura ve ödemelerinin söz konusu Protokolün Ek-3 24. maddesine uygun olarak yapılmasının sağlanması için gereğini bilgilerinize arz ederim.

Ecz. Nurten SAYDAN

                                                                  TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

                                                                           GENEL BAŞKANI

EK: PROTOKOL İÇİN AŞAĞIDAKİ DOSYAYI AÇINIZ.

Comments


bottom of page