top of page

T.C.ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SENDİKAMIZA GELEN CEVAP YAZISI


ADALET

T.C.ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GELEN CEVAP YAZISI

Değerli Üyelerimiz,

Bildiğiniz üzere,sizlerden gelen şikayetler doğrultusunda cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü reçetelerinden çıkan ve  alınması gereken ilaç fiyat farklarında yaşanan sorun için ilgili Bakanlık Genel Müdürlüğüne sendikamızca başvuru yapılmıştı. http://arsiv.teis.org.tr/index.php/2016/01/21/t-c-adalet-bakanligi-ceza-ve-tevkif-evleri-genel-mudurlugune-yapilan-basvurumuz/

Bakanlık ilgili genel müdürlüğünden gelen cevap yazısı aşağıda bilgilerinize sunulur. Bu tür sorun yaşayan üye meslektaşlarımız bu yazıya istinaden zaten imzaladıkları protokolde bulunan “reçetelerden çıkan fiyat farklarını “talep etme hakları bulunmaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

TEİS YÖNETİM KURULU

BAKANLIK CEVAP YAZISI

T.C.ADALET BAKANLIĞI

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

Sayı :95895915-045-E.666/17863                                                                      11/02/2016

Konu : Reçetelerden çıkan ilaç fiyat farkı

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASINA

(Ziyabey Caddesi No: 31/2 Balgat/ANKARA)

İlgi    : 21/01/2016 tarihli ve TEİS2016-13 sayılı yazı.

            İlgi sayılı yazı ile “Adalet Bakanlığı Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol” çerçevesinde ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülerin reçetelerinde yer alan ilaçların anlaşmalı eczanelerce temin edildiği ve kurum yetkililerine teslim edildiği, reçetelerin karşılanmasında ortaya çıkan farkların da ödenmesi gerektiği, söz konusu Protokolün Ek-3 24’üncü maddesinin “……… Eczane tarafından reçetede yazdı ilaç(lar) SGK Medula provizyon sitemine deneme reçetesi olarak girildiğinde ilaç(lar)la ilgili çıkabilecek fiyat farkı EK 6-B’de göründüğü gibi çıktı üzerinde miktara eklenerek hesaplanacak ve eczacı indirimi düşüldükten sonra kuruma fatura edilecektir. Kurum: reçetede ilaç(lar)ın kamu fiyatı ve oluşabilecek fiyat farkı eklenmiş toplam tutar üzerinden eczacı indirimi düşülerek yansıtılmış tutarı aynen ve tamamen ödeyecektir …………….” şeklinde açık ve amir hüküm içerecek şekilde düzenlendiği bildirilmiştir.

            Ancak halen yürürlükte olan Protokole rağmen üye eczacılardan gelen bildirimlere göre bazı ceza infaz kurumu yönetimlerinin reçetelerde oluşan ilaç fiyat farklarını ödemeyeceklerini, sadece kamu fiyatını ödeyeceklerini sözlü olarak bildirerek faturaların bundan sonra bu şekilde düzenlenmesini istediklerini, bu durumun bir çok karışıklık ve mağduriyete neden olacağını belirterek konu hakkında kurumlara bilgilendirme yapılması ve ödemelerin Protokolün Ek-3 24’üncü maddesine uygun olarak yapılmasının sağlanması istenilmiştir.

Konu ile ilgili olarak ceza infaz kurumlarından bu yönde gelen görüş taleplerine ilgili Protokol hükümleri doğrultusunda işlem yapılması gerektiği bildirilmektedir.             Bilgilerinizi rica ederim. 

        Burhanettin ESER

           Hâkim

      Bakan a.

      Genel Müdür Yardımcısı

bottom of page