top of page

T.C.ADALET BAKANLIĞI Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünün cevap yazısı


ADALET

Değerli Üyelerimiz,

 Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi ödemeleri hakkındaki sizlerden gelen sorun ilgili birime iletilmiş olup, sendikamızca yapılan başvuru ve gelen cevap aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS

SENDİKAMIZCA YAPILAN BAŞVURU:                                                                                                      17/08/2016/TEİS2016-53

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

BÜTÇE VE MALİYE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

ANKARA

Konu: Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun ilaç ödeneği hk.

Adalet Bakanlığı Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol hükümlerine uygun olarak Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlülerin ilaçlarını karşılayan üyelerimizden gelen bildirime göre; Bakırköy Mal Müdürlüğü tarafından, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun ödeneği olmadığı için kendilerine yaklaşık 5 aydır ödeme yapılmamaktadır.

Bu yüzden ; Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na Adalet Bakanlığı Kapsamındaki Kişilerin ilaçların temin eden üyelerimiz ciddi ekonomik hak kaybına ve mağduriyete uğramaktadır.

İlgili kurumun ödeneğinin ivedilikle Bakırköy Mal Müdürlüğü’ne gönderilmesi ve üye meslektaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi için gereğini bilgilerinize arz ederim.

                                                                           Ecz. Nurten SAYDAN

                                                           TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

                                                                           GENEL BAŞKANI

GELEN CEVAP YAZISI:

T.C.BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

MUHABERE BÜROSU

02/09/2016

Sayı   : 2016/563 Savcilik Muhabere Dosyasi

Konu :17/08/2016 tarihli dilekçeniz hakkında

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI GENEL BAŞKANLIĞINA

İLGİ: 17/08/2016 tarih ve TEİS2016-53 sayılı dilekçeniz .

İlgi sayılı dilekçenizle ilgili olarak Bakırköy Kadın Ceza İnfaz Kurumunca yapılan inceleme ve araştırma sonucunda hazırlanan bilgi notu ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica olunur.

FUAT ARI

Muhabere Savcısı

T.C.ADALET BAKANLIĞI

Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü

Sayı        : 2016/390 Muh                                                      01/09/2016

Konu       : İlaç Ödeneği Araştırılması

BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA (BAKIRKÖY CUMHURİYET SAVCISI FUAT ARI’YA İLETİLMEK ÜZERE)

İlgi : 29.08.2016 tarih ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Muhabere Bürosunun 2016/563 Savcılık Muhabere Dosyası İlaç Ödeneği Araştırılması hakkındaki yazınız.

İlgi sayılı yazınız ekinde bulunan Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümün 26.08.2016 tarih ve 95895915-E.3751/100407 sayılı yazıları içeriğinde bahsedilen Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuzun ilaç alımı yaptığı Eczanelere gerekli ödemeleri yapmadığı ile ilgili olarak gerekli araştırmaların yapılarak bilgi verilmesi istenmektedir.

Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuzla sözleşme süresi içerisinde (ilk defa sözleşme yapanlar hariç) 142 Adet Eczane ile sözleşme yapılmış, sözleşme sırasına göre sıralandırılarak her eczacının yılda bir defa ilaç verebilmesini sağlamak amacı ile fatura bedeli 2.500,00.TL olarak belirlenmiştir. Kurumumuz tarafından fatura, reçete ve eklerinde sözleşme yapan bütün eczacılara neler istendiği neler yapması gerektiği hakkında bilgi amaçlı belge verilmiştir.

Sözleşme yapan ve sırası gelen eczacılar ilaçlarını teslim ettikten sonra Kurumumuza fatura ettikleri reçete ve ekleri mevzuata uygunluğu ve maddi hataların olup olmadığı kurumumuzca incelendikten sonra 03.9.Tedavi ve Cenaze Giderleri harcama kaleminde ödenek olup olmadığına bakılmaksızın HYS (Harcama Yönetim Sistemi ) üzerinden 18.02.2016 tarihinden başlayarak Ödeme Belgesi ve Eki Belgeler Teslim Tesellüm Tutanağı ile 323- Bütçeleştirilmiş Borçlar hesabına alınarak Bakanlığımız tarafından borcumuzun görülüp, ödenek gönderilmesi için olan Bakırköy Mal Müdürlüğüne bırakılmaktadır.

Bakırköy Mal Müdürlüğü tarafından 03-9 Tedavi ve Cenaze Giderleri hesabına alınan Bütçeleştirilmiş Borçlarımız için Genel Müdürlüğümüz tarafından 20.06.2016 tarihinde 200.000,00.-TL, 24.06.2016 tarihinde 179.000,00.-TL ve son olarak 16.08.2016 tarihinde ise 55.000,00.-TL olmak üzere toplam 434.000,00.-TL ödenek gönderilmiştir. Gönderilen bu ödenekten 178.380.01.-TL eczacılara ödenmiş olup, geriye 255.619,99.-TL ödenek kalmıştır.

Ancak; 03-9 Tedavi ve Cenaze Giderleri harcama kaleminde şu an için 255.619,55.-TL ödenek bulunmasına rağmen yapılan ödeme belgeleri HYS (Harcama Yönetim Sistemi) üzerinden yapıldığı için Bakırköy Mal Müdürlüğü’ne Bütçeleştirilerek bırakılan evrakların tamamı ödenmeden Sistemde para olduğu için 323 Bütçeleştirilecek Borçlar hesabına izin vermemekte, 325 Ödeme Emri düzenlenmek istendiğinde ise; “Sistem bu defa daha önce bütçeleştirilmiş borçların tamamının ödenmesi yapılmadan 325 ödeme belgesi düzenlenemez” (Saymanlığınıza başvurunuz ) uyarısı vermekte, Önceki borçlar ödenmeden sistem yeni ödeme belgesini düzenlememektedir. İlk olarak bütçeleştirilerek bırakılan evrakların ödemesi yapılmadan daha sonraki evrakların ödemesine sistem izin vermemektedir.

Bakanlığımız tarafından 20.06.2016 tarihinde gönderilen ilk Ödeneğin sistemimize düştüğü tarih itibariyle 03-9 Tedavi ve Cenaze Giderleri Harcama Kaleminden ödeneğin geldiği, sistemde kayıtlı bütçeleştirilmiş borçlarımızın bir an önce ödenerek hem eczacıların mağduriyet yaşamaması hem de kurumda eczane faturalarının birikmeden ödemelerinin yapılması için Bakırköy Mal Müdürlüğümüzle sözlü görüşme yapılmıştır. Bakırköy Kadın kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğümüz ödemeler konusunda gerekli hassasiyeti göstermekte olup, Gecikmeler tamamen sistem ve Bakırköy Mal Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme ve ödemelerden kaynaklıdır.

Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğümüz tarafından yapılan gerek eczane gerekse diğer ödeme işlemlerinde herhangi bir gecikmeye bu tür şikayetlere mahal vermemeye özen göstermektedir. Konuyla ilgili belgeler yazımız ekinde sunulmuştur.

Yazımızın Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesi hususu;

Bilgilerinize arz olunur.

Nedim ELBİSTAN         Kurum Müdürü

bottom of page