top of page

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMUNA YAPILAN BAŞVURUMUZ.


18/01/2021

TEİS2021-02

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ

KURUMU BAŞKANLIĞI


ANKARA


Konu: Şubat ayında gerçekleşecek Avro kuru güncellemesi öncesinde piyasada bulunmayan ilaçlar hk.Her yıl şubat ayında, ilaç sektöründe yapılması beklenen fiyat artışı öncesinde özellikle ocak ayında birçok ilaç; firmalar ve ecza depoları tarafından tevzi uygulaması kapsamında günlük 3-5 gibi kotalarla eczanelere verilmekte ya da "yok" denilerek gönderilmemektedir.

Ancak, şubat ayındaki fiyat değişikliği geçerli olduktan hemen sonra söz konusu ilaçlar bir anda piyasaya çıkarak tedarik edilebilmeye başlamaktadır. Bu da bazı firma ve dağıtım kuruluşlarının söz konusu ilaçları stok yaparak eczaneleri ve dolayısıyla vatandaşı mağdur ettikleri yönünde kuvvetli bir kanaat oluşturmaktadır.

Eczanelerimizde daha önce "İTS Online İşlemler" ekranında yapılan karekod sorgusu ile bir ilacın; hangi tarihte üretildiği ve ecza deposuna hangi tarihte girişinin yapıldığı bilgilerine erişebiliyorken uzun bir süredir sadece "ürünün eczaneye girişi yapıldıktan sonraki hareketleri" görüntülenebilmektedir. Dolayısıyla İTS'de bir ürünün firma ve ecza deposundaki hareketlerinin eczacılar tarafından görülmesi mümkün olmayıp oluşan kuvvetli kanaati doğrulama imkânı bulunmadığı gibi birçoğu hayati öneme haiz ilaçlarda ciddi ve telafi edilemeyecek oranda hasta mağduriyeti oluşmaktadır.


Türk Ceza Yasası’nın “Mal veya hizmet satımından kaçınma” başlığını taşıyan 240.maddesine göre, “(1)Belli bir mal veya hizmeti satmaktan kaçınarak kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” amir hükmüne göre Kamunun ihtiyacı olarak kabul edilen, kamu sağlığının korunması veya tedavi amacıyla kullanılan ilaç, tıbbi malzeme vb. araç gereç, mal veya hizmetler suçun konusu kapsamında olduğu gibi 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na göre de sağlık hizmeti sunumu ile ilgili tüm iş ve işlemlerin Sağlık Bakanlığınca denetlenmesi gerekmektedir.


Bu çerçevede; Başkanlığınızca İlaç Takip Sistemi üzerinden ilaç akışını kesen ve veya azaltan firma ve dağıtım kuruluşlarının tespit edilerek haklarında yasal işlem yapılmasının sağlanmasını, söz konusu tespitin sağlıklı olarak yapılabilmesi için eczacıların piyasada bulunmayan ilaçları İlaç Takip Sistemi üzerinden bildirebilmesi için “piyasada bulunmayan ilaç bildirim ekranı” açılması yönünde gerekli düzenlemenin yapılması için gereğini bilgilerinize arz ederim.


Ecz. Nurten SAYDAN

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası

Genel Başkanı


Comments


bottom of page