top of page

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNDAN


TKHK

AĞIZ VE DİŞ TEDAVİLERİNDE ALINAN MUAYENE KATILIM PAYLARI HAKKINDA DUYURU

DEĞERLİ ÜYELERİMİZ,

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumundan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerine ,tedavi olmak amacıyla müracaat eden hastalardan ,muayene sonucunda belirlenen ve farklı tarihlerde tedavileri yapılan işlemler için muayene katılım payı alınmaması konusunda yayınlanan duyuru aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası )

     T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

Sayı:78004154/010.6/393                 29.01.2013

  ……………………………………………………………………..

KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİNE

Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan 15.01.2013 tarihli ve 54098001/103001/160192-923413 sayılı yazıda,Sigortalılar tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen dilekçelerde,Kurumumuza bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde tedavi gören hastalardan,muayene sonrası farklı tarihlerde yapılan tedavileri için her seferinde muayene katılım payı alındığı,bu konudaki mağduriyetlerinin giderilmesinin talep edildiği ifade edilmektedir.

Bilindiği üzere;Sağlık Uygulama Tebliğinin “4.2.1.B.2-Ayaktan Tedavide Hizmet başına Ödeme Yöntemi” başlığı altında yer alan 3üncü maddesinde ,”Hizmet başına ödeme yöntemi kapsamında ayaktan muayene sonrasında aynı sağlık kurumunda ,söz konusu muayene ile ilgili olarak yapılması gerekli görülen tanı ve/veya tedaviye yönelik işlemler için muayene girişi yapılmayacaktır” Hükmü yer almaktadır.

Bu nedenle ,Genel Sekreterliklerinize bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde tedavi olan hastalardan ,muayene sonucunda belirlenen ve farklı tarihlerde tedavileri yapılan işlemler için (dolgu,diş çekimi,protez.vb) her defasında muayene katılım payı alınmasının uygun olmayacağı mütalaa edilmektedir.

Genel Sekreterliğinize bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerine ,tedavi olmak amacıyla müracaat eden hastalardan ,muayene sonucunda belirlenen ve farklı tarihlerde tedavileri yapılan işlemler için muayene katılım payı alınmaması ve konuya gereken hassasiyetin gösterilmesi hususunda ;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Uzm.Dr. Orhan KOÇ

Kurum Başkanı a.

Kurum Başkan Yardımcısı

Comments


bottom of page