top of page

TÜRKİYE İLE VE TIBBİ CİHAZ KURUMUNA YAPILAN BAŞVURUMUZ.(Eczacılar Ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik&#


teis yeni

                                                                                              28.10.2015

                                                                                              TEİS2015-37

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

BAŞKANLIĞI

ANKARA

Konu :  Eczacılar Ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik’in 8. maddesinin 6. fıkrasında yer alan  düzenleme hk.

         Eczane açılmasına ilişkin kriterlerin belirlendiği Eczacılar Ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik’in 8. maddesinin 6. fıkrasında yer alan

“Kurum tarafından her yıl eczane açılması uygun olan ilçeler ve açılabilecek eczane sayıları Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı nüfus bilgileri esas alınmak suretiyle belirlenir ve yılda en az iki kez Kurumun resmî internet sitesinde ilân edilir”

         hükmü gereği eczane açılabilecek yerler senede iki defa kurumun internet sitesinden ilan edilmekte ve yeni eczane açacak meslektaşlarımız bu ilanın yapılmasını beklemektedirler.

         Yeni eczane açacak üye ve meslektaşlarımızın yılda iki defa yapılan ilan nedeniyle uzun süre kira ödemesi ve dolayısıyla da ekonomik açıdan ciddi anlamda mağduriyet yaşamalarına neden olan uygulamanın, Yönetmelikte “yılda en az iki kez” şeklinde düzenleme yapılmış olduğu da göz önünde bulundurularak yönetmeliğin de ruhuna uygun şekilde kurumunuzca 3 ayda bir ilan edilecek şekilde uygulamanın değiştirilmesi için gereğini bilgilerinize arz ederim.

Ecz. Nurten SAYDAN

                                                                  TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

                                                                              GENEL BAŞKANI

Comments


bottom of page