top of page

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMUNDAN TARIM BAKANLIĞINA GÖNDERİLEN CEVAP YAZISI


Başvurumuz üzerine TİTCK tarafından Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel müdürlüğüne gerekli cevap yazılı olarak iletilmiştir.

DEĞERLİ ÜYELERİMİZ VE MESLEKTAŞLARIMIZ,

Bildiğiniz üzere TEİS olarak, yaptığımız basın açıklamasıyla (http://arsiv.teis.org.tr/news/118/ARTICLE/3922/2012-10-15.html kamuoyu oluşmasını sağladığımız İstanbul İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün eczanelerin işletme kayıt belgesi alması yönündeki uygulaması hakkında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK)’na başvurularak hukuka aykırı bu uygulamanın sonlandırılması talebimiz iletilmiştir.

Başvurumuz üzerine TİTCK tarafından Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel müdürlüğüne gerekli cevap yazılı olarak iletilmiştir.

T.C.Sağlık Bakanlığı TİTCK tarafından Bakanlığa gönderilen yazı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Sayı     : B.10.1 .TÎT.0.02.0.01.0.10.04-622.01.03-

Konu     : Takviye Edici Gıda

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINA (Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü)

İlgi: a) 16.07.2012 tarihli ve 66643 sayılı yazımız.

b) 07.08.2012 tarihli ve 2222-71893/27245 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız incelenmiştir. 31/05/2012 tarih ve 28309 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun İle Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuncun 28. Maddesinde “Beşerî ilaçlar, Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı geleneksel bitkisel tıbbi ürünler; Sağlık Bakanlığının iznine tabi olan homeopatik tıbbi ürünler, enteral beslenme ürünleri dâhil özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar ve özel tıbbı amaçlı bebek mamaları münhasıran eczanede satılır.

İlgili bakanlıktan izin, ruhsat veya fiyat alınarak üretilen veya ithal edilen gıda takviyeleri, eczacılık ve ziraatta kullanılan ilaç. kimyevi madde ve diğer sağlık ürünleri, veteriner biyolojik ürünler hariç veteriner tıbbi ürünleri, kozmetik ürünler, kapsamı Sağlık Bakanlığınca belirlenen tıbbi malzemeler, anne sütü ve beslenme yetersizliğinde kullanılan çocuk mamaları ile erişkinlerin metabolizma bozukluklarında kullanılan tüm destekleyici ürünler ve Türk Eczacıları Birliği tarafından çıkarılan bilimsel yayınlar eczanelerde satılabilir.” hükmündedir.

13.10.2010 tarihinde yürürlüğe giren 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” ve bu kanun kapsamında 17.12.2011 tarih ve 28145 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Gıda İşletmelerinin Kayıt Ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik” gereğince gıda işletmelerinin kayıt veya onay belgesi almak zorunda olduğu, takviye edici gıdaların gıda tanımı içinde yer aldığı, üretimini ve satışını yapan işletmelerin (gıda faaliyetinde bulunacak eczanelerin de dahil olmak üzere) kayıt işlemlerini Bakanlığınıza yaptırması gerektiği belirtilmekle birlikte:

Eczanelerin gıda satış yeri olmaması, aksine 6197 sayılı kanun ve bağlı Yönetmeliği

çerçevesinde kamusal bir nitelik ve önemi haiz sağlık kuruluştan olmaları, açılış ruhsatnamelerinin Bakanlığımızca düzenlenmesi ve bu ruhsatname dışında faaliyetine

başlamak ve sürdürmek için başkaca bir belgeye ve izne 6197 sayılı kanun gereği ihtiyaç duymamaları, özel mevzuatımız gereğince münhasıran Bakanlığımız gözetim ve denetiminde faaliyet sürdürmeleri, verilen hizmetin niteliği gereği denetim ve gözetimlerinin de yeterli ve yetkili kişilerce gerçekleştirilmesi zorunluluklarının göz Önünde bulundurularak serbest eczacıların, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik çerçevesinde “Kayıt ve Onay Belgesi” almalarına gerek olmadığı hususunda bilginizi ve gereğini arz ederim.

Dr. Saim KERMAN

Kurum Başkanı

Комментарии


bottom of page