top of page

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMUNDAN GELEN CEVAP YAZISI(Başkanlığınızca İşleme Konulan “İlaç Geri


TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMUNDAN GELEN CEVAP YAZISI

Değerli Üyelerimiz,

Sizlerden gelen soru ve sorunlarla İlgili olarak İşleme Konulan “İlaç Geri Çekme” Uygulamalarında İşbirliği Göstermeyen Ecza Depoları hakkında sendikamızca yapılan yazılı başvurumuza gelen kurum cevabı aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS (Tüm Eczacıİşverenler Sendikası )

TC SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Sayı     :   31808517-622.02-E.62109                                                       03.04.2018

Konu   :   TEİS Başvurusu

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

Ziyabey Caddesi No:31/2

Balgat/ANKARA

İlgi :   01.02.2018 tarihli ve E.32953 evrak numaralı yazınız

İlgi yazınızda, geri çekme uygulanan ilaçların bir kısmının eczanelere; şu an eczacının güncel ticari ilişkisinin bulunmadığı bir ecza deposundan gelmiş olabileceği gibi başka bir eczaneden takas yolu ile de gelmiş olması muhtemeldir denilerek, her ne şekilde olursa olsun, en kısa sürede ilgili ürünün piyasadan toplatılması için bahse konu ürünlerin hangi depo ya da eczaneden tedarik edildiğine bakılmaksızın tüm ecza depolarınca “iade” alınması bir zorunluluk olsa da ecza depolarının bu konuda her zaman işbirliği göstermediği konusunda eczanelerden şikâyetler ulaştığı belirtilmiş,

Bakanlıkça yapılan “İlaç Geri Çekme” duyurularına istinaden eczanelerce gönderilen iade işleminin; eczanenin ticari ilişkisi olup olmamasına ve İTS üstündeki hareketine bakılmaksızın tüm ecza depolarına yapılabilmesi konusunda İlaç Takip Sistemi”nden gerekli düzenlemelerin yapılması; Ecza Depolarına geri çekilen ürünler için iade alımı konusunda eczacılara işbirliği içinde hareket etmeleri hususunda gerekli bilgilendirme ve uyanların yazılı olarak yapılması talep edilmiştir.

Bilindiği üzere 12.04.2014 tarihli Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik’in 27’nci maddesindeki “Eczaneler tarafından beşeri ilaçların alışı, satışı, alındığı ecza deposuna veya mücbir sebep halinde yahut eczanenin kapanması halinde diğer depolara iadesi, eczaneler arasındaki takası, miadı geçmiş ya da bozulmuş olanlarının imhası işlemlerinde Kurumca uygulanan ilaç takip sisteminin kullanılması ve bu sisteme bildirim yapılması zorunludur. İlaç takip sisteminin kapsamına alınacak diğer hususlar ile kayıtlara ilişkin esaslar Kurumca belirlenir.” ifadesi doğrultusunda geri çekme işlemleri mücbir sebep olarak değerlendirilmiş olup, geri çekilmiş ilaçların 19 Ocak 2018 itibariyle İlaç Takip Sistemi üzerinden tüm ecza depolarına iadesine imkân sağlanmaktadır.

Bilgilerinizi rica ederim.

Uzm. Ecz. Sevil AZAK SUNGUR

Kurum Başkanı a.

Daire BaşkanıComments


bottom of page