TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMUNDAN


Değerli Üyelerimiz,

Bildiğiniz üzere, 6197 sayılı kanunda 31.05.2012 itibariyle değişiklik yapılmıştır.Kanunların nasıl yürürlüğe konulacağı ,nasıl işleyeceği  yönetmeliklerle sağlanır. TİTCK tarafından 14 ocak 2013 tarihinde aşağıdaki duyuru yayınlanmış olup, yeni yönetmeliğin çalışmasının nihai aşamada olduğu ama yayınlanıncaya kadar mevcut yönetmeliğin geçerli olduğu bildirilmiştir.Yeni yönetmelik çıkıncaya kadar nüfus kriteri uygulanmayacaktır. Bilgilerinize sunulur.

TEİS

Tarih 14.01.2013

                                                        T.C.

                                           SAĞLIK BAKANLIĞI

                                   Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Sayı :81776946

Konu:Eczaneler Hakkında

                                ……..VALİLİĞİNE

                             (İl Sağlık Müdürlüğüne)

İlgi: a)17/08/2012 tarihli ve B.10.1.İTK.0.61.00.00/010.07.01/715138 sayılı duyuru.

     b)17/09/2012 tarihli ve B.10.İTK.0.02.0.01.1.10.04-10/0087973 sayılı duyuru.

     Bilindiği üzere 31/05/2012 tarihli ve 28308 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 6308 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile,6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ‘un muhtelif maddelerinde değişiklik yapılarak,eczane açılmasında nüfus kriteri getirilmiş ve Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin Kanunun yayınlanmasından itibaren 6 ay içinde hazırlanarak yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

     Yönetmeliğin hazırlanması aşamasında Kanun’un uygulanması hususunda tereddütler oluşması üzerine kurumumuz tarafından 17/08/2012 tarihli ve 715138 sayılı duyuru yayımlanarak, 31/05/2012 tarihinden sonra eczanesini kapatanların yeniden eczane açma talebinde bulunmaları halinde nüfusa göre eczane açılması kriterine tabi olacakları belirtilmiş ise de,bu duyurudan önce fakat kanunun yayımlanmasından sonra nüfus kriterine tabi olunmayacağı düşünülerek bazı eczacıların eczanelerini kapattığı ve bu sebeple mağduriyetlerin oluştuğu yönünde Kurumumuza müracaatlarda bulunulmuştur.Bu bağlamda Yönetmelik çalışmalarının henüz tamamlanmadığı ,eczane açılabilecek ilçelere ait listelerin yayımlanmadığı ve mezkur duyurudan önce Kanun’un hatalı yorumlanması sebebiyle eczanelerin kapatılması sonucu eczacıların mağdur olduğu hususları göz önünde bulundurularak Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten sonra çeşitli sebeplerle eczanesini kapatmış olanların bir defaya mahsus olmak üzere 2012 yılı sonuna kadar Kanun’daki kriterlere tabi olmaksızın yeniden eczane açma taleplerinin değerlendirileceği ,bu tarihten sonra ise sadece devir ve nakil haklarının bulunduğu 17/09/2012 tarihli ve 87973 sayılı duyuru ile bildirilmiştir.

     Bu itibarla; Kanunun yayımlandığı tarihten sonra eczanesini kapatmış olup da ,2013 yılında yeniden eczane açmak isteyenlerin taleplerinin nüfus kriterlerine göre değerlendirilmesi gerekmekle birlikte ,Yönetmelik çalışması nihai aşamada olup,henüz yayımlanmadığından ve sadece Kanun çerçevesinde bu değerlendirmenin yapılması mümkün olmadığından Yönetmelik yayınlanıncaya kadar söz konusu taleplerin mer’i Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Dr.Saim KERMAN

Kurum Başkanı

#onecikan

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

Ziyabey Cad. No: 31/2 Balgat Çankaya Ankara

©2021, TEİS