top of page

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMUNA BAŞVURUMUZ.(Ürün Tedariki İçin Eczanelere Reçete İbraz Etme Zor


05/09/2017

 TEİS2017-54

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

BAŞKANLIĞI

ANKARA

Konu: Ürün Tedariki İçin Eczanelere Reçete İbraz Etme Zorunluluğu Getiren Firmalar Hk.

         Sendikamız üyelerinden aşağıda ürün ismi ve firma ismi belirtilen ilaçları ecza deposundan satın almak isteyen eczacılardan bahsi geçen ürün için yazılmış reçetenin faks, e-posta vb yollarla ürünün firmasına gönderilmesinin talep edildiği, reçetenin iletilmemesi halinde ürünün sipariş edilmesine müsaade edilmediği konusunda şikayetler tarafımıza ulaşmaktadır.

  1. Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol

6.3.4. Eczane tarafından reçete veya hasta seçimi yapıldığının ve/veya hastalara ait bilgilerin üçüncü şahıslarla paylaşıldığının tespiti halinde, ilk tespitte yazılı olarak uyarılır, ikinci tespitte 2 (iki) ay süreyle sözleşme askıya alınır.

  1. Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik

  2. e) İlgili mevzuat çerçevesinde geçerli mesleki ve etik davranışları sergiler. Hastanın veya faydalanıcının özel yaşam ve mahremiyetini korur. Akılcı ilaç kullanımını sağlayarak bireyin sağlıklı olma hâlini ve yaşam kalitesini arttırmaya çalışır.

  3. İyi Eczacılık Uygulamaları Kılavuzu

5.b.2.Eczacı, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde mesleki ve etik davranışlar sergiler, hastanın özel yaşam ve mahremiyetini korur.

         Yukarıda paylaşılan ve eczaneler için bağlayıcılığı bulunan protokol, yönetmelik ve kılavuza göre hastalara yazılan reçeteler; doktor ve eczacı arasında mahremiyetinin korunması gereken ve üçüncü şahıslarla paylaşılamayacak evraklardır. Bir ilacı eczanelere faturalandırmak için “reçeteyi görme” talebinde bulunmak üretici ya da tedarikçi firmanın yetkisi dışında olduğu gibi eczacıyı hukuken zorda bırakacak bir taleptir. Hiçbir eczacıya kendisine ulaşan reçetedeki ilacı tedarik etmek için reçeteyi ecza deposu ya da firmadaki üçüncü şahıslara ulaştırmak gibi bir zorunluluk getirilemez. Hak sahibi kişinin hastalığıyla ve kullandığı ilaçlarla ilgili bilginin firma tarafından talep edilmesi hususunda gerekçe gösterilen; ürünün yurtdışına çıkartılması, spot satışlar, art niyetli kullanım gibi soyut gerekçeler hukuka aykırı uygulamayı meşru kılmadığı gibi, hekim tarafından reçete edilen ilacın eczacı tarafından hastaya ulaştırılmasını engelleyen bu uygulamanın yasal bir zemini bulunmamaktadır.

         Gerekçe olarak öne sürülen ; ilacın yurtdışına çıkartılması, spot satışlar, art niyetli kullanım gibi durumların takibi ya da önlenmesi üretici ya da tedarikçi firmanın yetki alanında olmayıp, ülkenin yetkili tek sağlık otoritesi olan Sağlık Bakanlığı’nın sorumluluğundadır. Eczanelerce alınıp satılan tüm beşerî ilaçlar İlaç Takip Sistemi ile gerçek zamanlı şekilde takip edilebilirken, depodan ürün satın alabilmek için reçetenin ibraz edilmesinin talep edilmesi ecza deposu ve üretici ya da tedarikçi firma tarafından olmayan bir yetkinin kullanılması anlamına gelmektedir.

         Yukarıda kısaca izah ettiğimiz üzere yasal dayanaktan yoksun ve mevcut yasal mevzuata aykırı olduğu gibi zaman kaybına da neden olan, hastaların ilaca ulaşmasını zorlaştıran uygulamanın sonlandırılması amacıyla bahsi geçen firmaların uyarılması ve sonucun tarafımıza yazılı olarak bildirilmesi için gereğini tüm yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla bilgilerinize arz ederim.

Ecz. Nurten SAYDAN

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKANI

EK: ÜRÜN VE FİRMA LİSTESİ

Komentáře


bottom of page