top of page

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU BAŞKANLIĞI’NA YAPILAN BAŞVURUMUZ (Seri no. Bulunmayan İlaç


20/01/2017

TEİS2017-03

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA

Konu: Seri no. Bulunmayan İlaç Güvenlik İzlem Formları hk.

14/03/2016 tarihli ve 2164352 sayılı Müsteşarlık Makamının Onayı ile; İlaç Güvenlik İzlem Formları Hakkında 2016/7 sayılı Genelge yayımlanmış olup, genelgenin

1-etanersep, infliksimab, adalimumab, abatasept, kanakınumab, ustekinumab, golimumab, tosilizumab, sertolizumab ve sekukinumab İLAÇ GÜVENLİK İZLEM FORMU UYGULAMASI ile ilgili kısmında “seri numaralı ve otokopili” iki nüsha olarak ilgili ruhsat sahipleri tarafından hastanelere dağıtılır. ‘ amir hükmü bulunmasına rağmen bu formun sayılı bazı hastanelere bırakıldığı, çoğu ilçe hastanesine bırakılmadığı bu sebeple üye eczacılarımızın geri ödeme kurumu Sosyal Güvenlik Kurumu  ile sıkıntı yaşandığına dair üyelerimizden gelen bildirimler bulunmaktadır.

Bu durumun düzeltilmesi adına kurumunuzun 2016 yılı için seri numarasız eski formların da geçerli sayılması, 2017 yılı için ise hastanelere ilgili formun ruhsat sahipleri tarafından dağıtımının sağlanması ve kontrol edilmesi hususunda gereğini bilgilerinize arz ederiz.

Ecz. Nurten SAYDAN

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKANI

댓글


bottom of page