top of page

TÜM HASTANELER VE AİLE HEKİMLERİNİN YAZILIMLARINDA PASİF İLAÇLARIN GÜNCELLENMESİ


TÜM HASTANELER VE AİLE HEKİMLERİNİN YAZILIMLARINDA PASİF İLAÇLARIN GÜNCELLENMESİ

Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,

Sendikamızın girişimleri sonucu ,yaşanılan sorunların çözümü için T.C.Sağlık Bakanlığı TİTCK tarafından hastane ve aile hekimlerinin yazılımlarında bulunan pasif ilaçlar hakkında açıklama yapılmış olup her hafta Çarşamba günü sabah ilaç sözlüğünün güncellenmesi istenmiştir. Kurumun açıklaması aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS  (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)

E-REÇETE İLAÇ VE DİĞER FARMASÖTİK ÜRÜNLER LİSTESİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Bilindiği üzere ülkemizde 01 Temmuz 2012 tarihinde fiilen uygulanmaya başlanan, reçetelerin elektronik ortamda oluşturulmasını hedefleyen “E-Reçete” uygulaması 15.01.2013 tarihi itibari ile zorunlu hale gelmiştir. Reçetelerin oluşturulmasında esas teşkil edecek olan “E-Reçete İlaç ve Diğer Farmasötik Ürünler Listesi”nin oluşturulması ve düzenlemesi Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu; Akılcı İlaç Kullanımı ve İlaç Tedarik Yönetimi Dairesi; Akılcı İlaç Kullanımı Birimi tarafından yapılmaktadır.

“E-Reçete İlaç ve Diğer Farmasötik Ürünler Listesi” Kurumumuzdan ruhsatlandırma ve fiyatlandırma işlemleri yapılarak fiyat listesinde yayımlanan ürünler esas alınarak hazırlanmaktadır. Reçete İlaç ve Diğer Farmasötik Ürünler Listesine yeni ilaçların eklenmesi veya listede var olan bazı ilaçların aktif veya pasif duruma alınması işlemleri Kurumumuzca sürdürülmektedir. Ancak söz konusu ilaç listesindeki ürünlerin İlaç Takip Sistemi (İTS) kayıtlarını incelediğimizde ve sahadan aldığımız geri bildirimlerde; üretim bildirimi yapılmayan ve/veya piyasada bulunmayan ürünler tespit etmekteyiz.

Piyasada bulunmayan ürünlerin hekimler tarafından reçete edilmesi durumunda hem halkımız mağdur olmakta hem de sağlık çalışanlarımız zor durumda kalmaktadır. Bu husus göz önüne alındığında hekimlerimizin kullandığı e-reçete programlarının ilaç sözlüklerinde yer alan ürünlerin aktif/pasif durumunun doğruluğu oldukça önemlidir. Söz konusu aksaklıkların yaşanmaması için her hafta Çarşamba günü sabah tüm hastanelerin ve aile hekimlerinin yazılımlarında ilaç sözlüğünü güncellemesi büyük önem arz etmektedir.

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

Comments


bottom of page