top of page

SUT Değişikliği ve Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı


Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ve Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı-04.09.2019

Değerli Üyelerimiz,

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 04 Eylül 2019 tarihli ve 30878 sayılı 1. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Tebliğ ve Komisyon kararı aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS

bottom of page