SURİYELİ REÇETESİ KARŞILAYAN ÜYELERİMİZE BİLGİLENDİRME


SURİYELİ REÇETESİ KARŞILAYAN ÜYELERİMİZE BİLGİLENDİRME

         Sendikamıza sizlerden gelen sorular ve sorunlar üzerine ilgili birimlerle görüşmeler yapılmış olup, aldığımız bilgileri başlıklar halinde sizlere aktarmak istiyoruz:

1-Ekim 2015 fatura bedellerini henüz alamayan İller için yaptığımız görüşme sonucu:

Batman,Burdur,Denizli,Elazığ,Gaziantep, İstanbul,Kilis,Mardin,Rize,Samsun Siirt,Şanlıurfa,Tekirdağ ve Van illerine ait ödenekler bu hafta imzalanarak önümüzdeki hafta il valiliklerine gönderileceği bilgisi alınmıştır.

2-Ankara SGK tarafından kontrolü yapılan reçetelerdeki “ikamet yeri” gerekçe gösterilerek yapılan kesintiler,ilgili birimle görüşülmüş ve bu tür kesintilerin iptal edileceği bilgisi alınmıştır.

3- “Sevk zinciri “ için yapılan 1-4 Kasım arası döneme ait 3 günlük reçeteler için Sendikamızca ilgili birimle görüşmeler yapılmış olup bu tarihler arasındaki 3 günlük reçeteler için istenen “sevk “ konusu takip edilmektedir.

4- Ankara SGK tarafından,Kasım 2015 reçetelerinin kontrolü tamamlanmış olup,hesap dosyaları detaylandırılmaktadır. Önümüzdeki hafta illere gönderilmesi için çalışılmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

TEİS YÖNETİM KURULU

#onecikan

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

Ziyabey Cad. No: 31/2 Balgat Çankaya Ankara

©2021, TEİS