top of page

SURİYELİ REÇETESİ KARŞILAYAN ÜYELERİMİZE BİLGİLENDİRME


teis yeni

SURİYELİ REÇETESİ KARŞILAYAN ÜYELERİMİZE BİLGİLENDİRME

         Sendikamıza sizlerden gelen sorular ve sorunlar üzerine ilgili birimlerle görüşmeler yapılmış olup, aldığımız bilgileri başlıklar halinde sizlere aktarmak istiyoruz:

1-Ekim 2015 fatura bedellerini henüz alamayan İller için yaptığımız görüşme sonucu:

Batman,Burdur,Denizli,Elazığ,Gaziantep, İstanbul,Kilis,Mardin,Rize,Samsun Siirt,Şanlıurfa,Tekirdağ ve Van illerine ait ödenekler bu hafta imzalanarak önümüzdeki hafta il valiliklerine gönderileceği bilgisi alınmıştır.

2-Ankara SGK tarafından kontrolü yapılan reçetelerdeki “ikamet yeri” gerekçe gösterilerek yapılan kesintiler,ilgili birimle görüşülmüş ve bu tür kesintilerin iptal edileceği bilgisi alınmıştır.

3- “Sevk zinciri “ için yapılan 1-4 Kasım arası döneme ait 3 günlük reçeteler için Sendikamızca ilgili birimle görüşmeler yapılmış olup bu tarihler arasındaki 3 günlük reçeteler için istenen “sevk “ konusu takip edilmektedir.

4- Ankara SGK tarafından,Kasım 2015 reçetelerinin kontrolü tamamlanmış olup,hesap dosyaları detaylandırılmaktadır. Önümüzdeki hafta illere gönderilmesi için çalışılmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

TEİS YÖNETİM KURULU

コメント


bottom of page