top of page

SURİYE’Lİ SIĞINMACILARIN REÇETELERİNİ KARŞILARKEN REÇETELERDE EN SIK YAPILAN HATALAR


SURİYE’Lİ SIĞINMACILARIN  REÇETELERİNİ KARŞILARKEN REÇETELERDE

EN SIK YAPILAN HATALAR

Değerli Üyelerimiz;

Sizlerin en çok mağduriyet yaşadığı konulardan biri olan Geçici Koruma Kapsamındaki Kişilerin (Suriye’li Sığınmacıların) reçetelerini karşılarken en sık yapılan hatalar hakkında Türkiye genelinde Geçici Koruma Kapsamındaki Kişilerin reçetelerini kontrol eden Ertuğrul Gazi SSGM yetkililerinin Hatay Eczacı Odası’nda gerçekleştirmiş olduğu 25/12/2017 tarihli toplantısından alınan notlara dayanarak hazırladığımız bilgi notu aşağıda sunulmuştur.

Geçici Koruma Kapsamındaki Kişilerin (Suriye’li Sığınmacıların) reçeteleri hakkında reçete tarihindeki SUT hükümlüleri geçerli olup, SGK Protokol maddeleri bu kapsamda değerlendirmeye alınmamaktadır.

Ayrıca ; Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın  02/12/2017 tarihinde medyada yer alan açıklamasına göre AFAD kurumunun bazı işleri GÖÇ İDARESİ kurumuna devredilecek olup, devir işlemleri sonrası oluşacak yeni durumla ilgili ilerleyen günlerde yapılacak açıklamaların da takip edilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)

EN SIK YAPILAN HATALAR

-Reçete düzeltmelerinde kaşe imza olmaması

Reçetede 1 kalem ilaç var, provizyon çıktısında 1 kalem Medula sisteminde daha fazla ilaç olabiliyor. ( Reçetelerin tamamı meduladan da kontrol ediliyor)

-Reçete üzerinde yapılan düzeltmelerde doktor kaşesi var imza yok ise kesinti yapılır.

-Düzeltme ve ilavelerdeki doktor yazısı ve kaşe imzası kontrol edilmeli. Doktor tarafından yapılmamış olabilir.

-Reçete tarihi 3 Ocak ama sisteme 3 Şubat olarak girilmiş. Kesinti sebebi

-Sgk PROTOKOLündeki iade sebebi olan herşey Afad kontrollerinde kesinti sebebidir.

1- Sağlık Bakanlığı endikasyon onayları prospektüs endikasyonları haricinde ve bakanlığın ayrıca belirttiği endikasyon dışı onay almadan kullanılabilecek ilaçlar listesi dışındaki endikasyonlarda kullanımı için ve yaş cinsiyet ya da maksimum doz için çıkartılabiliyor.

2- Anti -TNF ilaçlarda aynı anda iki ayrı anti-TNF kullanılamaz. İlaç değişimi yapılabilir ama başlangıç değerlerinin oluşması lazım. Das 28 veya Basdai değerlerinin yükselmesi ile başka bir anti -TNF’ye geçilebilir. 3 aydan fazla kullanımı yoksa başlangıç kriterleri aranarak tekrar rapor çıkarılmalıdır.

3- Hepatitis ve hepbquin ilaçları karaciğer naklinde ödenmez.

4- Kanser tedavisinde yardımcı ilaçlar (granisetron, ondansetron, aprepaint vb.) için ayrıca bulantı ve kusma teşhisi aranmaz.

5-Potasyum sitrat etken maddesi içeren majistraller için Nefroloji uzmanı veya hemodiyaliz sertifikalı doktorlar ile üroloji uzmanı rapor çıkartabilir.

6- Acilde yazılan acil diye ayrıca belirtilen reçetelerde günlük doz uygulanır. Acil hallerde düzenlenen reçetelerdeki parenteral ilaçların 10 günlük dozda diğer ilaçların ise 1 günlük dozda verilmesi gerekmektedir.

7-Diyabetik maküler ödemde Lucentis için birer ay ara ile 3 yükleme dozu ile başlanabilir. Eylea birer ay ara ile 5 yükleme dozu ile başlanabilir. Ara verme 42 günden fazla olursa göze bağlı bir tıbbi gerekçe ile yükleme dozunun tamamlanması gerekir. Retina ve tıkanıklığı ve yaş tip yaşa bağlı makula dejenerasyonu teşhisinde her iki ilaç için de 3 yükleme dozu yapılır. İlaçlar arası değişim yükleme dozlarından sonra yapılabilir ve değişim sebebi raporda belirtilmelidir. İlaç değişimi bir sefere mahsustur.

8-Orlistat etken maddesi (thincal) içeren ilaç kullanımında hastanın kilo alması durumunda bedeli ödenmez.

9-Alkol oranı doktor tarafından belirtilmediği takdirde %96’lık kullanılır. Dilüe alkol dediğinden %70’lik, Absolu alkol ya da dehidrate alkol diye belirtilirse %99,5’luk kullanılır. Kullanıldığı bölgeye ve hazırlanacak preparata göre alkol oranı değişebilir. Dahilen kullanılan preparatlarda alkol %70’lik kullanılır.

10-Elidel krem ve Protopic pomat için raporda gr olarak kullanımı mutlaka belirtilmelidir. Prospektüs bilgisindeki kullanımı dikkate alınacaktır.

11-Certican ve Myfortic için tek başına kullanımda da bedeli ödenir. Ayrıca bir kalsinörin inhibitörü veya kortikosteroit kullanmasına gerek yok.

12-Büyüme hormonu kullanımı esnasında SUT’ta belirtilen maddelerden a,b,c,ç ve d bentlerinde bulunan büyüme hormonu başlangıç kriterlerinden herhangi birisini sağlaması tedaviye başlamak için yeterlidir.

13- Mamalarda rapor bitiş süresini aşan miktarlarda medula sisteminin 15 gün öncesinden ödemesi sebebi ile reçete karşılanmaması gerekmektedir. Mamalar günlük doz olarak ayarlanabilmektedir. Mamanın hastanın elinde bitiş süresi kontrol edilmelidir. Mamalar için raporda birebir ticari isminin geçmesi ve kullanım dozunun mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca beslenme solüsyonlarında günlük kalori ihtiyacı belirtilmelidir. Tıbbi mamalarda kalori ihtiyacı belirtilmesine gerek yoktur.

14-Smilac ve İnfatrini beslenme solüsyonları 18 aylık olana kadar veya similac için 8 kg altı, infatrini için 9 kg altı çocuklarda 3 yaşına kadar kullanılabilir.

15- İlaç raporlarında hasta için SUT’a uygun açıklamalar olmalıdır. SUT kuralları yazılıp hasta için özelleştirilmediğinde değerlendirme yapılamamaktadır. (örneğin brilinta ilacı için hem NSTEMİ hem de STEMİ koşulları yazmakta hangisi olduğu belirtilmediğinden kesinti olmaktadır.)

16- Geçici koruma kapsamındaki yabancılarda bebek annesi üzerinden 6 ay boyunca yararlanabilmektedir. Reçete anne üzerine yazıldıysa doğum belgesi istenmez ancak bebek üzerine yazıldıysa örneğin; bebek soyadı şeklinde ise doğum belgesi istenir.

17-İnfertilite teşhisiyle karşılanan hiçbir ilaç ödenmemektedir.

18-Üniversite ve özel hastanelerde mutlaka sevk olması gerekir. 112 acil ile hastaneye geldiyse 112 acilin nakil kağıdı olması gerekir.

19-Reçetelerde barkodda farklı bir doktor kaşede farklı bir doktor olduğunda kaşede yazan doktor medula sistemine girilmelidir.

20- Mama raporlarında çocuk ve yetişkin için malnütrisyon tanımı ayrı ayrı yapılmıştır. Bu malnütrisyon tanımlarına uyulması gerekmektedir.

21- Kan ürünlerinde 3 günlük kanamalı hasta raporu çıkarıldığında yanlışlıkla 4 gün veya daha fazla gün olarak çıkarıldığında ilk 3 gün değerlendirilmektedir.

22-Reçetede hasta ad ve soyadında yanlışlık varsa reçete karşılanmamalıdır.

23- Doktor tescil numarasından farklı bir doktor adı çıkıyorsa reçete karşılanmamalıdır. Yanlış doktor bilgisi medula sistemine girilmesi kesinti sebebidir.

24-Rapor bilgilerinde açıklamalar kısmında rapor süresini kısıtlayıcı bir bilgi varsa ya da verilecek ilaç ile ilgili doz varsa reçetede bu aşıldıysa kesinti sebebidir. Sonradan yapılan düzeltmeler fatura dönemi incelemesi yapılmadan olursa kabul edilmekte kesintiden sonra yapılırsa bir daha ki reçete için kabul edilmektedir.

25-Faturalar bulunduğunuz il valiliğine kesilmektedir. (Örneğin, Şanlıurfa Valiliği, Gaziantep Valiliği, Adana Valiliği vb.)

26- Toplum sağlığı merkezi kodu yanlış girilmektedir. Toplum sağlığı merkezi kodu 11 il plaka kodu 9801’dir.

27- Hepatit C hastalarında yetişkinlerde peginterferon ödenmez. 3-18 yaş arasındaki çocuk hastalarda peginterferon ödenir.

28-Hasta bilgi onay formu olması gereken ilaçlar için e-reçete belirtilmesi gereklidir. Bazı e-reçetelerde mevzuata uygundur ifadesi olmaktadır, bu geçerli değildir.

29-Mama reçetelerinde iki mama aynı anda iki raporla verilebiliyor. En son çıkan mama raporundaki günlük kalori ihtiyacı baz alınarak mama verilirken kalori ihtiyacı aşılıp aşılmadığı kontrol edilmelidir. Adet olarak medula sistemine girilen mamalar günlük olarak girildiğinde doz düzeltilmeli.

30-Hiperkolestrenolemi raporlarında LDL değeri idame olarak belirtiliyorsa medula sistemine hasta tanımlandıktan sonra ilaç alımı var ise daha önceki raporlar eczane sisteminde göründüğünden medulada görünmediğinden idame rapor olarak kabul edilir.

31- İnsülin kalem ucu hastanın günlük kullandığı insülin kadar verilebilir. İlaç bilgisinden kontrol edilmeli.

32- Kontrast maddelerde HSG ve IVP ölçümlerinde 50 ml üzerinde sebep belirtilmelidir. BT ve MR çekimlerinde aranmaz.

33-Mamalarda 3 persentilin altında ifadesi de 2 standart sapmanın altında ifadesi ile aynı anlamı taşır.

34- İdame raporlarda daha önceki raporlar kontrol edilmeli. İdame raporda tedaviden fayda gördüğüne dair bilgi ve belge istiyorsa eklenmelidir.

35-Aynı etkiyi göstermesine rağmen medula sisteminde eşdeğer gözükmeyen ilaçlar verilmemeli. Örneğin, mukotik şurup yazın reçetelerde mukotik pediatrik formu verildiğinde eşdeğer gözükmediğinden kesinti sebebidir.

36- Reçete yazan ilaç yerine eşdeğeri verilip sisteme eşdeğer girilmezse tarafımızdan düzeltildiğinde geriye dönük ilaç kesintisi olarak gözükmekte. Yapılan kesinti fiyat farkından doğmaktadır.

37- Bazı ilaçlar doz olarak reçete edilmekte, ölçek ya da adet olarak düzeltildiğinde sistem tarafından otomatik kesilmektedir. Sistemde geriye dönük ilaç bilgisi nedeni ile uyarısı bulunur. Örneğin; Depakin solüsyonlarda 2*200 mg ifadesi ölçek olarak girilmeli.

38-Levokarnitin etken maddesi içeren ilaçlar için ölçümünü gösteren tahlil sonucu mutlaka eklenmelidir. Kronik böbrek yetmezliği hastalarında bu sonuç istenmez. Sağlık Bakanlığından onaylı endikasyon dışı kullanım belgesi ile de verilebilir.

Kommentarer


bottom of page