top of page

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDEDEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ12 Mart 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31776

TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:


SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ


MADDE 1- 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin eki “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi (EK-4/A)” Ek-1’deki şekilde, “Hastalığa Özel (Doğuştan Metabolik Hastalıklar, Kistik Fibrozis ve İnek Sütü Alerjisi) Diyet Ürünleri ile Tıbbi Mamalar Listesi (EK-4/B)” Ek-2’deki şekilde değiştirilmiştir.


MADDE 2- Bu Tebliğin;

a) 1 inci maddesinde düzenlenen ekli listelerde giriş tarihi, aktiflenme tarihi veya pasiflenme tarihi bulunan ilaçlar belirtilen tarihlerde, listeye giriş tarihi, aktiflenme tarihi veya pasiflenme tarihi bulunmayan ilaçlar ise yayımları tarihlerinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.


MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.


EKLER
.pdf
Download PDF • 12.93MB

bottom of page