top of page

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞVURUSU (Mahsuplaşma işleminin gecikmesi hk.)


                                                                                                   02/02/2024

                                                                                                  TEİS2024-11

Sayın,

Lütfi AYDIN

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

BAŞKAN YARDIMCISI

 

Konu: 2023-1 Ek Protokole istinaden “2022 Ekim – 2023 Nisan” dönemine ait yansıtılacak eczacı indirimi veya reçete bedeli farkları “negatif” değerli olan eczanelerin mahsuplaşma süreci hk.


Bilindiği üzere; 01/10/2022 tarihinde yürürlüğe giren “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol”de değişiklik yapan 2023/1 Sayılı “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Ek Protokol 2023-1”; Kurumunuz ve Türk Eczacıları Birliği arasında 28.04.2023 tarihinde imzalanmıştır.


Yürürlüğe alınacağı belirlenen maddi düzenlemelere dair mahsuplaşma işlemleri için 21.09.2023 tarihi itibariyle Medula Provizyon Sistemi üzerinde açılan Ek Fatura bölümünden, ilgili fatura dönemleri seçilerek, eczanelerce faturalar düzenlenmeye başlanmıştır.


Eczanelere yansıtılması Kurumunuzca taahhüt edilen eczane indirim oranı kaynaklı farklar ile hizmet bedeli tutarı farkları eczanelere ödenmeye başlamış olsa da bu değerlerden biri “negatif” diğeri “pozitif” olan eczaneler için yapılacak iş ve işlemler henüz düzenlenmediğinden; bahse konu eczacılar Kurum ile mahsuplaşmalarını henüz tamamlayamamıştır.


Medula Provizyon Sistemi’ndeki Ek Fatura sorgusundaki “Eczane Hizmet Bedeli” ve “Eczane İndirim Oranı” değerlerinden biri negatif diğeri pozitif olan eczanelerin mahsuplaşabilmesi için sistem üzerinden gerekli tanımlama ve işlemlerin, 2023 takvim yılı sona ermesine rağmen kurumunuzca hazırlanması gereken program tamamlanamamıştır.


Eczanelerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla mahsuplaşma işlemi yapılabilecek programların ivedi biçimde tamamlanarak Medula Sisteminin hazır hale getirilmesi için gereğini bilgilerinize arz ederim.


Ecz. Nurten SAYDAN

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI

GENEL BAŞKANI

 

Comments


bottom of page