top of page

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN “MEDULA “AÇIKLAMASI !


SON HABER

Yürürlükten Kaldırılan Tebliğler

Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,

10 Şubat 2013 tarihli ve 28555 sayılı Resmî Gazete’de tebliğler yayımlanarak, beş adet tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.Kaldırılan tebliğlerden eczanelerimizi ilgilendiren tebliğ basında ve kamuoyunda tereddütlere yol açmıştır. Bunun üzerine SGK başkanlığından açıklama yapılmıştır. Tebliğ ve açıklama aşağıda bilgilerinize sunulur.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası )

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumundan

Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Uygulanan “Medula” Sistemi Hakkında Tebliğ (Seri No: 1)’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

MADDE 1 – 7/12/2006 tarihli ve 26369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Uygulanan “Medula” Sistemi Hakkında Tebliğ (Seri No: 1) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

SGK’dan ‘Medula’ açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Medula Sistemi’nin kaldırılmasının söz konusu olmadığını bildirdi.

SGK Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında sağlık  hizmeti sunucularının sunmuş oldukları hizmetleri elektronik olarak kuruma aktarmak amacıyla kullanılan Medula Sistemi’nin uygulamadan kaldırıldığına ilişkin iddiaların yer aldığı belirtildi. Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Uygulanan Medula Sistemi Hakkındaki Tebliğ’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ’in güncelliğini yitirmiş mevzuatın yürürlükten kaldırılmasına yönelik yapılan çalışmaların sonucu olarak yayımlandığı bildirilen açıklamada, “Medula Sistemi’nin yürürlükten kaldırılması söz konusu değildir” ifadelerine yer verildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: “Bugün yürürlükten kaldırılan tebliğin 7 Aralık 2006’da Resmi Gazete’de yayımlanan ve 2006’da Sağlık Bakanlığına  bağlı hastanelerde uygulanmaya başlayan Medula Sistemi’nin 15 Aralık 2006’da özel ve üniversite hastanelerince de uygulamaya geçmesi gerektiğini düzenleyen hükümleri içermektedir. Burada belirtilen hususular geçiş aşamasında gerekli yazılım hazırlıklarının tüm özel ve üniversite hastanelerince yapılmasını içermektedir. 7 Aralık 2006’dan sonra Kurum tarafından yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğlerinde Medula Sistemi’nin hastane, eczane ve optisyenlik müesseselerince kullanılmasına ilişkin birçok detaylı düzenlemelere yer verilmiştir. Son olarak 25 Mart 2010 tarihli Sağlık Uygulama Tebliği’nin Medula Sistemi başlıklı maddesinde genel tanım ve uygulamalarına, diğer birçok maddesinde daha ayrıntılı hükümlere yer verilmektedir. Özetle 10 Şubat 2013 tarih ve 28555 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Uygulanan Medula Sistemi Hakkındaki Tebliğ’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ’ güncelliğini yitirmiş hükümlerin iptalinden ibaret olup, Medula Sistemi’nin uygulanmasına ilişkin yürürlükte olan Sağlık Uygulama Tebliğindeki hükümler çerçevesinde uygulanmasına devam edilmektedir.”

bottom of page